EN CAS DE DOUTE IN NEDERLANDS

Vertaling van En cas de doute in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0473

Voorbeelden van het gebruik van En cas de doute in een zin en hun vertaling

En cas de doute, la Cour de justice des Communautés européennes décide.
In geval van twijfel beslist het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
In geval van twijfel geeft de inschrijving in de procestaai de doorslag.

Raadpleeg bij twijfel

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker hoe u Hepsera moet innemen.
En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
En cas de doute, ces derniers prévalent».
Ingeval van twijfel primeren de sociale criteria».
Cette autorisation ne peut pas être octroyée en cas de doute sur la méthode de production.
Deze vrijstelling kan ingeval van twijfel over de productiemethode niet worden verleend.

Neem bij twijfel

En cas de doute, veuillez contacter votre médecin.
Neem bij twijfel contact op met uw arts.
En cas de doute, veuillez contacter votre médecin. mé.
Neem bij twijfel contact op met uw arts. es.
En cas de doute, prenez la dose complète à partir d'un nouveau stylo.
Als u twijfelt, neemt u de volledige dosis uit een nieuwe pen.
En cas de doute, prenez toute la dose à partir d'un nouveau stylo.
Als u twijfelt, neemt u de volledige dosis uit een nieuwe pen.
En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Odomzo.
Overleg bij twijfel met uw arts of apotheker voordat u Odomzo gebruikt.
En cas de doute, adressez-vous à votre médecin.
Overleg bij twijfel met uw arts.
En cas de doute, Meriadoc, suivez toujours votre flair.
Als je twijfelt, Meriadoc, volg dan je neus.
En cas de doute, appelez-moi.
Als je twijfelt, roep mij.
Andere zin voorbeelden
En cas de doute, choisir la catégorie supérieure.
In geval van twijfel de hogere categorie kiezen.
En cas de doute, le Tribunal décide.
In geval van twijfel beslist het Hof.
En cas de doute sur une des instructions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Raadpleeg bij twijfel over de instructies uw arts of apotheker.
En cas de doute, vous devez en parler avec votre médecin ou votre pharmacien.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
En cas de doute, adressez-vous à votre médecin avant de prendre Kisplyx.
Neem bij twijfel contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt.
En cas de doute, la Cour dØcide.
In geval van twijfel beslist het Hof.
En cas de doute, les critères sociaux prévalent.
In geval van twijfel primeren de sociale criteria.
En cas de doute, la Cour de justice décide.
Ingeval van twijfel beslist het Hof van Justitie.
En cas de doute, parlez-en avec votre médecin.
Raadpleeg bij twijfel uw arts.
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.
Neem bij twijfel contact op met uw apotheker.
En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.
Vraag het aan uw arts of apotheker als u twijfelt.
En cas de doute, elle peut demander à la Commission des éclaircissements.
In geval van twijfel kan zij de Commissie om opheldering verzoeken.
En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Erivedge.
Overleg bij twijfel met uw arts of apotheker voordat u Erivedge gebruikt.
En cas de doute, ces derniers prévalent.
In geval van twijfel primeren deze laatste.
En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0473

Zie ook


en cas de doute justifié
in geval van gegronde twijfel
en cas de doute légitime sur l'authenticité
in geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid
en cas de doute sur l'éligibilité du candidat
in geval van twijfel over de verkiesbaarheid van de kandidaat
de mettre en doute
om vraagtekens te zetten te twijfelen aan vraagtekens te plaatsen om deze twijfels
doute de rien
vermoedt niets weet van niets weet het niet niet zou doorhebben
doute de toi
twijfelt aan je twijfel aan jou
période de doute
periode van twijfel
en doute ses
van hem twijfelen in twijfel te trekken
un moment de doute
moment van twijfel moment getwijfeld twijfelmoment

Woord voor woord vertaling


doute
- twijfel betwijfel of denk niet zeker

"En cas de doute" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer