ENGOURDISSEMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Engourdissement in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0362

Voorbeelden van het gebruik van Engourdissement in een zin en hun vertaling

Gevoelloosheid

( engourdissement , insensibilité )
Convulsions, engourdissement et tétanie secondairement à l'hypocalcémie.
Convulsies, gevoelloosheid en tetanie secundair aan hypocalciëmie.
Picotement et/ou engourdissement dans une quelconque partie du corps.
Tinteling en/of gevoelloosheid van eender welk lichaamsdeel.

Doof gevoel

Engourdissement, fourmillement ou sensation de faiblesse au niveau des membres.
Doof gevoel, tintelend gevoel of gevoel van zwakte in de ledematen.
Engourdissement ou faiblesse des bras et des jambes.
Doof gevoel of zwakte in armen en benen.

Verdoofd gevoel

Ensations de picotements ou d'engourdissement douleurs musculaires.
Tintelingen of verdoofd gevoel spierpijn.
Picotement ou engourdissement.
Tintelingen of verdoofd gevoel.
Douleur dans le dos, engourdissement, picotements aux extrémités.
Rugpijn, gevoelloos, tintelende ledematen.
Augmentation de la salive, brûlures d'estomac, engourdissement autour de la bouche.
Toegenomen speekselproductie, brandend maagzuur, gevoelloos rond de mond.
Andere zin voorbeelden
Picotements ou engourdissement des mains ou des pieds.
Tinteling of gevoelloosheid in handen of voeten.
Picotements ou engourdissement des mains ou des pieds.
Tintelingen of gevoelloosheid van handen of voeten.
Engourdissement ou faiblesse des bras et des jambes neuropathie.
Doof gevoel of zwakte in de armen en benen neuropathie.
Engourdissement au site de perfusion.
Gevoelloosheid op de infusieplaats.
Engourdissement ou picotement de la peau.
Doof gevoel of tintelingen van de huid.
Ensation de picotement, de piqûre, de brûlure ou d'engourdissement de la peau.
Een tintelend, prikkelend, brandend of verdoofd gevoel van de huid.
Engourdissement dans une quelconque partie du corps.
Gevoelloosheid van eender welk lichaamsdeel.
Sensation de picotement, de piqûre, de brûlure ou d'engourdissement de la peau.
Een tintelend, prikkelend, brandend of verdoofd gevoel van de huid.
Engourdissement, fourmillements au niveau de la peau piqûres d'aiguilles.
Doof gevoel, tintelend gevoel in de huid naalden en spelden.
Engourdissement, somnolence, modification du goût.
Doof gevoel, slaperigheid, veranderde smaak.
Engourdissement et faiblesse musculaire de la main syndrome du canal carpien.
Gevoelloosheid en spierzwakte van de hand carpaal tunnel syndroom.
Fourmillement ou engourdissement des mains ou des pieds.
Tintelen of doof gevoel in handen of voeten.
Engourdissement et picotements sur la peau.
Gevoelloosheid en tinteling van de huid.
Fourmillements ou engourdissement des mains ou des pieds.
Tintelen of doof gevoel in handen of voeten.
Engourdissement, picotements ou diminution de la sensibilité dans les mains et/ou les pieds;
Gevoelloosheid, tintelingen of minder gevoel in de handen en/of voeten.
Engourdissement, picotements, coordination anormale ou douleurs dans les mains et les pieds.
Gevoelloosheid, tintelingen, abnormale coördinatie of pijn in uw handen en voeten.
Infection respiratoire engourdissement.
Infectie van de luchtwegen gevoelloosheid.
Picotement ou engourdissement paresthésies.
Tintelingen of gevoelloosheid paresthesie.
Picotements ou engourdissement.
Tintelingen of gevoelloosheid.
Ensation anormale, fourmillements, picotements ou engourdissement.
Abnormale gewaarwordingen, zoals prikkend gevoel, tintelingen of gevoelloosheid.
Ensation de brûlure, perte partielle de sensibilité, sensation de picotements ou engourdissement.
Branderig gevoel, gedeeltelijk gevoelsverlies, prikkelingen en tintelingen, of gevoelloosheid.
Fourmillements ou engourdissement.
Tintelingen of gevoelloosheid.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0362

"Engourdissement" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer