EST VOTRE NOM IN NEDERLANDS

Vertaling van Est Votre Nom in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1603

heet je (78) is uw naam (44) heette je (7) was uw naam (5)

Voorbeelden van het gebruik van Est Votre Nom in een zin en hun vertaling

Heet je

Quel est votre nom, bébé?
Hoe heet je, schat?
Quel est votre nom?
Hoe heet je?

Is uw naam

Quel est votre nom?
Wat is uw naam?
Quel est votre nom?
Wat is uw naam,?
Andere zin voorbeelden
Quel est votre nom?
Hoe heet je?
Quel est votre nom déjà?
Hoe heette je ook al weer?
Quel est votre nom déjà?
Wat was uw naam ook alweer?
Quel est votre nom et d'où appelez-vous?
Wat is uw naam en waarvandaan belt u?
Quel est votre nom déjà?
Hoe heette je ook alweer?
Quel est votre nom étranger?
Hoe heet je, vreemdeling?
Quel est votre nom déjà?
Hoe was uw naam?
Quel est votre nom?
Hoe heet je,?
Désolé, quel est votre nom déjà?
Sorry, hoe heette je ook alweer?
Quel est votre nom, lieutenant?
Wat is uw naam, Luitenant?
Quel est votre nom?- Gadsen?
Hoe heet je, agent?
Quel est votre nom, Madame?
Wat is uw naam, mevrouw?
Quel est votre nom déjà?
Hoe heette je ook weer?
Quel est votre nom?
Wat was uw naam ook alweer?
Quel est votre nom?
Hoe heet je?
Quel est votre nom? Sayid?
Hoe heette je, zei je?
Et quel est votre nom, madame?
En wat is uw naam, mevrouw?
Et quel est votre nom?
En wat was uw naam?
Quel est votre nom déjà?
Hoe heette je ook weer?
Quel est votre nom?
Hoe was uw naam ook weer?
Quel est votre nom?
Hoe heet je?
Quel est votre nom, Lieutenant?
Hoe is uw naam, Luitenant?
Et quel est votre nom?
En hoe is uw naam?
Quel est votre nom déjà?
Hoe heette je ook alweer?
Quel est votre nom?
Hoe heet je?
Alors, quel est votre nom?
Hoe heet je?

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1603

Woord voor woord vertaling


"Est votre nom" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer