FEZ IN NEDERLANDS

Vertaling van Fez in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0263

Voorbeelden van het gebruik van Fez in een zin en hun vertaling

Een fez

Je peux acheter un fez.
Ik kan een fez kopen.
C'est un Fez.
Het is een fez.
Andere zin voorbeelden
J'ai épousé Fez pour qu'il puisse rester!
Ik ben met Fez getrouwd zodat hij hier mag blijven!
Fez, le chat est dehors.
Fez, de kat is buiten.
Mon ami Fez a d'excellentes nouvelles.
M'n vriend Fez heeft fantastisch nieuws.
Fez a été en développement depuis 4 ans.
Fez is nu 4 jaar in ontwikkeling.
Allali, Noureddine, né à Fez(Maroc) le 18 mars 1967.
Allali, Noureddine, geboren te Fez( Marokko) op 18 maart 1967.
Andaloussi, Rajae, née à Fez(Maroc) le 20 août 1953.
Andaloussi, Rajae, geboren te Fez( Marokko) op 20 augustus 1953.
Lamrini, Dounia, née à Fez(Maroc) le 22 mai 1968.
Lamrini, Dounia, geboren te Fez( Marokko) op 22 mei 1968.
Fez, tu veux rencontrer des femmes?
Fez, wil je wat vrouwen ontmoeten?
Pour Fez.
Voor Fez.
T'es un brave type, Fez.
Je bent 'n goeie vent, Fez.
Salut, Fez. Je viens chercher mon permis.
Ik kom m'n rijbewijs ophalen, Fez.
Bonjour, amis de Fez.
Hallo, vrienden van Fez.
El Masaoul, Fatima, née à Fez(Maroc) en 1953.
El Masaoul, Fatima, geboren te Fez( Marokko) in 1953.
Louali-Alami, Abdelâli, né à Fez(Maroc) en 1953.
Louali-Alami, Abdelâli, geboren te Fez( Marokko) in 1953.
Je suis si en colère que je vais embrasser Fez!
Ik ben zo kwaad dat ik met Fez ga tongen!
Ca serait super chouette, Fez.
Zoinks. Dat zou super zijn, Fez.
C'était Fez?
Was dat Fez?
Je porte un fez maintenant.
Ik draag nu een fez.
Pas de chance pour toi, maintenant que les Dames de Fez sont là.
Jij hebt je dag niet. Wij zijn Fez's Angels.
J'ai trouvé le mec avec la fez.
Ik heb dat individu met de fez gevonden.
Ce serait moins grave si c'était pas Fez.
Het is juist zo erg omdat het Fez is.
Mais bon, rien ne bat un fez, hein?
Maar ja, alles beter dan een fez, toch?
C'est un Fez.
Dat is een fez.
Même si j'aime les fez, les caftans, et les jeunes garçons, on n'est pas au Maroc.
Ook al hou ik nog zo van een fez en een tienerjongen, dit is Marokko niet.
Les hommes doivent porter le fez et se laisser pousser la barbe, les voleurs sont brutalisés, on leur coupe les mains en public par mesure d'intimidation.
Mannen moeten een fez dragen en een baard laten groeien, dieven worden mishandeld en als afschrikking worden hun in het openbaar de handen afgehakt.
Ils avaient des fez, des écharpes, et ils brandissaient des sabres même pas aiguisés.
Ze droegen fezzen en sjerpen. Ze zwaaiden met zwaarden die ze vast niet eens slepen.
Fez, tu ne parles notre langue que depuis quelques semaines, mais apprends?
Fez, ik weet dat je nog maar een paar weken Engels spreekt. Maar ken je:' Niks tegen m'n pa zegger?
Il va me falloir une équipe des forces spéciales prête à l'action, des cartes de toutes les rues de Floride, du café, 12 biscuits Jammie Dodgers, et un fez.
Ik wil een SWATteam paraat hebben staan, kaarten op de straat nauwkeurig dat heel Florida beslaat, een pot koffie, 12 jamkoekjes en een Fez.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0263

Zie ook


S Synoniemen van "fez"


"Fez" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer