GAUFRES IN NEDERLANDS

Vertaling van Gaufres in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0437

Voorbeelden van het gebruik van Gaufres in een zin en hun vertaling

Bises, Charlie Gaufres.
Liefs, Charlie Waffles. Alsjeblieft,
Bien, Charlie Gaufres va faire une pause pipi, mais il va revenir.
Oké, Charlie Waffles moet even naar het potje maar hij komt zo terug.
Un chalet en saucisses avec un toit en gaufres.
Een worstenhut met een dak van wafel.
Je pense à un soirée tard/déjeuner gaufres.
Ik zat te denken aan een lekkere wafel.

De wafels

Vous allez devoir payer ces gaufres.
U moet de wafels betalen.
Les gaufres sont dans le grille-pain.
De wafels zitten in de broodrooster.
Andere zin voorbeelden
Je ne veux ni gaufres, ni œufs, ni céréales.
Ik wil geen wafels of eieren of cornflakes.
Des pâtes aux gaufres!
Spaghetti wafels!
Encore des gaufres, père?
Meer wafels, vader?
Charlie Gaufres.
Charlie Waffles.
Alors, poulet et gaufres chez Suzy?
Dus kip en wafels bij Suzy's?
Du poulet et des gaufres?
Kip en wafels?
C'est exact, Charlie Gaufres.
Dat klopt. Charlie Waffles.
J'adore les gaufres.
Ik ben gek op wafels.
Vous êtes Charlie Gaufres?
Jij bent toch Charlie Waffles?
Vous avez raté un excellent concert, et je fais de très bonnes gaufres.
Jullie hebben een geweldige show gemist, en ik maak heerlijke wafels.
Jodie aimerait un concert gratuit de Charlie Gaufres?
Wat zou Jodie vinden van een gratis verjaardagsconcert van Charlie Waffles?
Que dis-tu à M. Gaufres?
Wat zeggen we tegen Mr Waffles?
Du chocolat chaud et des gaufres.
Chocolademelk en wafels,
Elle sent le citron et les gaufres.
Ze ruikt naar citroen en wafels.
Dites-moi, y a-t-il une Mme Gaufres?
Zeg, is er een Mrs Waffles?
Ce sont juste des gaufres.
Het zijn slechts getoaste wafels.
Les examens de la prostate, le massage complet et Charlie Gaufres.
Regelmatige prostaatonderzoeken, volledige massages en Charlie Waffles.
Nous n'avons plus de gaufres.
We hebben geen wafels meer.
Gamins et mamans hurlant rêvant d'entendre Charlie Gaufres.
Schreeuwende kinderen en moeders die allemaal Charlie Waffles willen horen.
Maman, où sont les gaufres surgelées?
Mam, waar zijn de bevroren wafels?
Depuis quand tu fais des gaufres?
Sinds wanneer bak jij wafels?
Je suis endormie et tu es en bas en train de faire des gaufres.
Ik slaap en jij bent beneden wafels aan het maken.
Je veux des bananes sur mes gaufres.
Lk wil banaan op m'n wafels.
Deux gaufres.
Twee wafels.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.0437

"Gaufres" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer