GENRE DE CHOSE IN NEDERLANDS

Vertaling van Genre De Chose in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.248

soort dingen (121) zoiets (10) soort zaken (9) het soort ding (5)

Voorbeelden van het gebruik van Genre De Chose in een zin en hun vertaling

Soort dingen

Ce genre de chose est toujours gênant.
Dat soort dingen is altijd ongemakkelijk.
Ce genre de chose n'arrive pas!
Dat soort dingen zou nooit gebeuren!

Zoiets

( ça , c' )
C'est pas le genre de chose que tu mets dans ton testament.
Zoiets zet je niet in een wilsverklaring.
C'est exactement le genre de chose stupide qu'elle dirait.
Precies zoiets mafs zou ze zeggen.

Soort zaken

Mais le comté a pas mal d'argent mis de côté pour ce genre de chose.
Maar de staat heeft voor dit soort zaken geld opzij gelegd.
Il n'y a pas de cliniques spécialisées pour ce genre de chose?
Hebben geen overheids faciliteiten voor dit soort zaken?

Het soort ding

Et elle se mit s'imaginant le genre de chose qui se passerait.
En ze begon verbeelden het soort ding dat zou gebeuren.
C'est le genre de chose qui me met de mauvaise humeur.
Dit is het soort ding dat mij niet in de stemming brengt.

Het soort dingen

Voilà le genre de chose qui peut revenir et vous mordre dans le cul.
Dat is het soort dingen Die kunnen terugkomen en in de kont bijten.
C'est le genre de chose que j'essaie d'empêcher,
Dat is het soort dingen wat ik probeer tegen te houden.
Andere zin voorbeelden
Ce genre de chose arrive à Noël.
Dit soort dingen gebeurt met kerst.
Qui fait ce genre de chose?
Wie doet nou zoiets?
Ne fais pas ce genre de chose.
Doe dat soort dingen niet.
Je comprends pas bien que c'est le genre de chose que les parents refusent d'entendre.
Ik begrijp dat 'n ouder zoiets niet graag hoort.
C'est le genre de chose qu'on va faire aujourd'hui.
Dat soort dingen doen we vandaag.
Horaires fixes, rentrer chez moi embrasser Laurel, ce genre de chose.
U00, ga naar huis kus Laurel, dat soort dingen.
C'est exactement le genre de chose qu'on essaie d'arrêter.
Dit is juist het soort ding dat we proberen te stoppen.
C'est tout à fait le genre de chose qui d'habitude, me fait rire.
Dat is gewoonlijk het soort ding dat me meestal opbeurd.
Et au premier abord, ce genre de chose est assez déplaisant.
En op het eerste, dit soort dingen is onaangenaam genoeg.
C'est comme être hébété, ce genre de chose.
Het is alsof je versuft bent, dat soort dingen.
Alors vous dites que ce genre de chose n'était pas honteux.
Dus u zegt, dat dit soort dingen niet schandelijk waren.
Il faisait des cauchemars, se reveillait, hurlait, ce genre de chose.
Hij had nachtmerries, wakker worden, schreeuwen, dat soort dingen.
Chérie, tu ne devrais pas t'inquiéter pour ce genre de chose.
Liefje, je moet je geen zorgen maken over dit soort dingen.
Je déteste ce genre de chose.
Ik haat dit soort dingen.
Voyons, il a été rétrogradé pour ce genre de chose.
Komaan, hij werd gedegradeerd voor dit soort dingen.
Nous devons à l'avenir éviter ce genre de chose.
We moeten in het vervolg dat soort dingen vermijden.
Colon, intestins... ce genre de chose.
Dikke darm, darmen... Dat soort dingen.
C'est mon travail de dire ce genre de chose,
Het is mijn werk om dat soort dingen te zeggen.
Vous savez, ce genre de chose.
Je weet wel, dat soort dingen.
Même ce genre de chose?
Zelf dit soort dingen?

Uitslagen: 244, Tijd: 0.248

Zie ook


pour ce genre de chose
voor dit soort dingen voor dit soort zaken voor zoiets
quelque chose de ce genre
zoiets iets dergelijks iets van dien aard zo iets
c'est le genre de chose
dit soort dingen dit is het soort ding dit het soort zaken is
le genre de chose qui
soort ding dat het soort zaken die
ce genre de chose arrive
dit soort dingen moeten gebeuren dit soort dingen gebeurt dit met iemand gebeurd er zoiets komt
que ce genre de chose
dat soort dingen dat er zoiets
le même genre de chose
hetzelfde soort dingen dezelfde soort dingen hetzelfde soort ding ongeveer hetzelfde
ce genre de chose va
zoiets gaat dat dit soort dingen indruist van dat soort dingen gaat
adore ce genre de chose
houdt van dit soort zaken smult van zulke dingen
le genre de chose dont
soort zaken waarover
dire ce genre de chose
dat soort dingen te zeggen
ou quelque chose de ce genre
of zoiets of iets dergelijks of iets van dien aard
et tout ce genre de chose
en al dat soort dingen en dat soort zaken
est exactement le genre de chose
is precies het soort dingen is juist het soort ding is precies zoiets is precies het soort ding
pas le genre de chose que
niet de soort dingen die

Woord voor woord vertaling


"Genre de chose" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer