GERALD IN NEDERLANDS

Vertaling van Gerald in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0434

gerald (230)

Voorbeelden van het gebruik van Gerald in een zin en hun vertaling

Gerald's

Ce sont les plantes de Gerald?
Zijn dit Gerald's planten?
Je parie que l'Dr. Gerald vraiment gagnante plus avec vous ce voyage.
Ik wed dat Dr. Gerald's gaat winnen van jou gedurende deze reis.
Andere zin voorbeelden
Dorrie, Gerald, bonjour!
Dorrie, Gerald, hallo!
Gerald, Dorrie... Nous devons parler.
Gerald, Dorrie, we moeten praten.
Notre père est Sir Gerald, le Comte de Shiring.
Onze vader is Sir Gerald, de Graaf van Shiring.
Les Tigers, lycée Gerald R. Ford.
De Tigers, Gerald R. Ford High.
Les Tigers du lycée de Gerald R. Ford à Hinsdale, Illinois.
De Tigers van Gerald R. Ford High School in Hinsdale, Illinois.
J'ai vu Gerald Drake quelque part et j'ai pensé"Quelle brute!
Ik zag Gerald Drake ergens en ik dacht, wat een bruut!
Quand j'ai connu Gerald j'ai dit à ma femme.
Toen ik Gerald ontmoette, zei ik tegen m'n vrouw.
Voici mon futur beau-père, Gerald, et sa charmante épouse, Helen.
Dit is mijn toekomstige schoonvader, Gerald... en zijn lieftallige vrouw, Helen.
Gerald Denny a été arrêté pour violation de propriété et voyeurisme.
Gerald Denny is opgepakt voor huisvredebreuk en voyeurisme.
Sid et Gerald Fletcher, votre fils Vince et Cynthia Riley.
Sid en Gerald Fletcher, jouw zoon Vince en Cynthia Riley.
Gerald, son mari, est mort.
Gerald, haar man, is overleden.
Contact: M. Gerald Klec.
Contactpersoon: de heer Gerald Klec.
Contact: M. Gerald Klec.
Contactpersoon: Dhr. Gerald Klec.
Voici mes parents, Gerald et Helen.
Dit zijn mijn ouders, Gerald en Helen.
Avec plaisir, M. Gerald.
Met plezier, Mr Gerald.
Un étudiant d'Oxford, Gerald Ashbourne.
Een Oxford Student. Gerald Ashbourne.
Ce qui inclut le juge Gerald Crane.
Waaronder rechter Gerald Crane.
Je n'ai jamais entendu parlé de Gerald Crane.
Ik heb nog nooit gehoord van een Gerald Crane.
Gerald, tu ne savais pas.
Gerald, dat kon je niet weten.
Gerald.C'est ça son nom.
Gerald. Dat is hem.
La famille de Gerald, je suppose.
Gerald's familie, denk ik.
Gerald, que fais-tu?
Gerald, wat ben je aan het doen?
Je suis le Dr Gerald Stringer.
Ik ben Dr. Jarold Stringer.
Gerald Stovsky... Nous devons parler.
Gerald stovsky, wij moeten praten.
Merci, Gerald Ford.
Dank je, Gerard Ford.
Il trouvera Mrs Bates au poste de police de Gerald Row.
Hij zal Mrs Bates op het Gerald Politiebureau Row vinden.
Kunzli-Devallee, Gerald Edward, né à Barranquilla(Colombie) le 24 juin 1969.
Kunzli-Devallee, Gerald Edward, geboren te Barranquilla( Colombia) op 24 juni 1969.
Sir Gerald, vous êtes en état d'arrestation pour avoir conspiré contre le nouveau roi.
Jij, Sir Gerald, staat onder arrest wegens samenzwering tegen de nieuwe koning.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0434

Zinnen in alfabetische volgorde


gerald
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer