GILES IN NEDERLANDS

Vertaling van Giles in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0779

giles (232)

Voorbeelden van het gebruik van Giles in een zin en hun vertaling

Het giles

Parles-en à Giles.
Vertel het Giles.
Et si on en parlait à Giles, maintenant qu'on est prêts?
Zullen we het Giles vertellen nu we er klaar voor zijn?
Andere zin voorbeelden
Giles, vous n'êtes pas mort!
Giles. Je bent niet dood!
Giles, réveillez-vous!
Giles, wakker worden!
Giles, avez-vous touché un fantôme?
Giles, heb je ooit een geest aangeraakt?
Giles a dit que tu serais là.
Giles zei dat je hier zou zijn.
Giles, j'ai 16 ans.
Giles, ik ben 16.
Tony Giles l'a vu.
Tony Giles heeft het gezien.
Giles ne le sait pas.
Giles weet dat niet.
J'ai vu la terre, Giles.
Ik zag de aarde, Giles.
Et nous devons retrouver Rupert Giles.
En we moeten Rupert Giles opsporen.
C'est Giles.
Het is Giles.
Mon père et Tony Giles étaient de vieux amis.
Mijn vader en Tony Giles waren oude vrienden.
On va aider Giles.
We gaan Giles helpen.
Je suis inquiète pour Giles.
Ik maak me zorgen over Giles.
Je m'appelle Rupert Giles.
Ik ben Rupert Giles.
Parce que c'est Giles.
Omdat hij Giles is.
Elle est avec Christopher Giles.
Ze is samen met Christopher Giles.
Il s'appelle Christopher Giles?
Zijn naam is Christopher Giles?
La femme de Christopher Giles.
De vrouw van Christopher Giles.
On dirait que M. Giles a pris des vacances.
Het lijkt dat de heer Giles vakantie heeft.
Ce n'est pas Leslie Giles?
Ze is niet Leslie Giles?
Giles, c'est nous!
Giles, wij zijn 't!
Giles, vous n'allez pas le croire.
Giles, je gelooft dit nooit.
Giles?- Il a perdu sa langue?
Is hij z'n tong verloren?
Giles, Willow, Cordelia.
Giles, Willow, Cordelia.
Giles, qu'est-ce que tu fais?
Giles, wat ben je aan het doen?
Giles regarde au cimetière.
Giles is naar het kerkhof.
Giles, elle a l'air très mal.
Giles, ze ziet er slecht uit.
Je me suis plantée, Giles.
Ik heb een fout gemaakt.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0779

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer