GIRL IN NEDERLANDS

Vertaling van Girl in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0816

Voorbeelden van het gebruik van Girl in een zin en hun vertaling

Baby girl, capture ces plaques.
Baby meisje, leg die nummerplaat vast.
Baby Girl porte encore des couches pour dormir.
Het kleine meisje droeg nog steeds een luier als ze 's avonds ging slapen.

Girl'

( fille , petite , copine )
Glory Girl"pourrait être Hazel Creswick.
Glory Girl' zou Hazel Creswick kunnen zijn.
Notre première danse sera sur Jessie's girl, parce que mon nom est définitivement Jessie.
We dansen op' Jesse's Girl', want ik heet Jesse.
Andere zin voorbeelden
J'ai vu Funny Girl cinq fois!
Ik heb Funny Girl 5 keer gezien!
Même Gossip Girl le sait.
Zelfs Gossip Girl weet dat.
Baby Girl avait l'autre moitié.
Baby Girl had de andere helft.
Girl, elle t'a fait quoi cette table?
Meisje, wat heeft die tafel jou ooit gedaan?
Gossip Girl ne pourra pas résister.
Gossip Girl zal het niet kunnen weerstaan.
Baby girl est déjà pris.
Baby meisje is al bezet.
Gossip Girl, elle l'a pris.
Gossip Girl heeft het genomen.
Dommage qu'on ait raté le Riot Girl d'un poil de cul.
Jammer dat we die' Riot Girl' stroming op een haar na hebben gemist.
Eric peut-être, mais Gossip Girl a été assez brutal avec Jenny.
Eric misschien maar' Gossip Girl' was nogal bruut over Jenny.
L'ancienne Gossip girl faisait mal aux gens, mais je suis différente.
De oude Gossip Girl kwetste mensen, maar ik ben anders.
Girl, je veux que tu sois mienne!
Meisje, Ik wil je van mij maken!
Serena a dit que Gossip Girl a toujours su la vérité à propos de Diana.
Serena zei dat Gossip Girl altijd de waarheid over Diana wist.
Gossip girl a ruiné nos vies!
Gossip Girl' ruïneerde onze levens!
Girl, qui est mon ami.
Meisje, dat is mijn vriend.
Gossip Girl avait raison.
Gossip girl had gelijk.
That perfect girl is gone.
Dat perfecte meisje is verdwenen.
Et quand Brown Eyed Girl jouerait dans le juke-box, on n'entendrait que du silence.
En' Brown Eyed Girl' uit de jukebox wordt in stilte ontvangen.
Il faut que j'entende"You're The Girl", OK?
Ik moet' You're The Girl' horen, oké?
Ce girl-- elle m'a mis en place.
Dat meisje... ze luisde me erin.
Je pensais que Glory Girl était supposé être son favori.
Ik dacht dat Glory Girl zijn favoriet moest zijn.
Et si tu te tapais la bad girl à la place?
Waarom geef je het stoute meisje geen beurt?
C'est la plus grosse"histoire de Gossip Girl.
Dit is het grootste' Gossip Girl' verhaal ooit.
Qui est Gossip Girl?
Wie is Gossip Girl?
Mais surtout, je m'occupe de Baby Girl.
Maar meestal zorg ik voor het kleine meisje.
Je suis la Dream girl de novembre.
Ik ben de' Dream girl' van November.
Pourquoi Uptown Girl?
Waarom" Uptown Girl"?

Uitslagen: 241, Tijd: 0.0816

"Girl" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer