GLISSER IN NEDERLANDS

Vertaling van Glisser in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.4852

Voorbeelden van het gebruik van Glisser in een zin en hun vertaling

Jeeves doit glisser dans la salle et la toux avec intention.
Jeeves moeten glijden in de kamer en hoest zij zeggen.
Je vais vous laisser glisser Avec un coup de poing.
Ik ga u laten glijden met een vuist hobbel.

Schuif

( glisser , fais glisser , bouge )
Et faites-la glisser vers moi.
En schuif het naar mij toe.
Vite. Fais-le glisser vers moi.
Snel, schuif hem naar mij.
On peut pas glisser sans les autres.
We kunnen niet springen zonder de anderen.
Glisser, c'est comme une boîte...- Chut!
Springen is als een doos chocolaatjes!
Glisser pour dévérouiller.
Schuiven om te openen.
J'ai vu la chaise glisser toute seule, sur plusieurs dizaines de centimètres.
Ik zag de stoel vanzelf schuiven over een afstand van enkele meters.

Door

( par , en )
Laisse-la glisser entre tes doigts.
Laat hem door je vingers glijden.
Laisse-la glisser entre tes doigts.
Laat hem door je vingers glijden.
Je pense que tous les deux on pourrait le faire glisser dans l'herbe.
Ik denk dat we het samen naar je gras zouden kunnen slepen.
Il fera glisser toute la famille avec lui.
Hij zal de hele familie met hem mee slepen.
Andere zin voorbeelden
Fais glisser ta main sur son épaule jusqu'au harnais.
Laat je hand over z'n schouder naar het zadel glijden.
Laisse-la glisser entre tes doigts, petit.
Laat hem door je vingers glijden, jongen.
Faites-le glisser vers moi.
Schuif het naar me toe.
Vas-y avec Fraser. Faites-les glisser dans les toboggans.
Schuif ze met Fraser naar buiten.
C'est comme glisser avec Patton.
Net springen met Patton.
Tu le fais glisser entre tes doigts.
Je laat het door je vingers glijden.
Faites-le glisser.
Schuif hem hierheen.
Vous pouvez le glisser sous la porte,?
Kunt u hem onder de deur door schuiven?
Si tu veux glisser, c'est le seul moyen de survivre.
Wie wil springen... kan alleen zo overleven.
Pourquoi marcher quand tu peux glisser?
Waarom lopen als je kunt glijden?
Ou mieux, à des pingouins en train de glisser sur la glace.
Of nog beter, pinguïns die over het ijs glijden.
Quoi de mieux que de glisser?
Wat is er avontuurlijker dan springen?
Et bien, glisse-- Tu peux le faire glisser?
Wel, schuif... Kan je hem eraf schuiven?
Il suffit pas de glisser des trucs dans les tiroirs.
Maar niet door alles in de laden te proppen.
Tu n'auras qu'à la glisser sous la porte.
Schuif hem maar onder de deur door.
Il a dû glisser en arrière, toucher la porte avec l'autre bras.
Misschien is hij achterover uitgegleden en raakte z'n andere hand de deur.
Tu es folle! Ce vortex était assez puissant pour y glisser un convoi.
Die vortex was zo krachtig dat je er een konvooi door kon sturen.
C'est moi qui voulais glisser, tu te souviens?
Ik wou weg, weet je nog?

Uitslagen: 234, Tijd: 0.4852

Zie ook


faites glisser votre
veeg met uw schuif uw
faites-le glisser
schop het schuif het schop hem
commence à glisser
begint naar beneden te glijden begint af te zakken begint te slippen
glisser et tomber
uitglijdt en valt uitgegleden en gevallen
glisser un peu
een beetje gaan
glisser mon doigt
op het touchscreen aangeklikt
il pourrait glisser
hij zou kunnen uitschuiven
cliquer et faire glisser
klik en versleep om
glisser sur le sol
glijden over de vloer
glisser sur la glace
uitglijden op het ijs over het ijs glijden
ne puisse pas glisser
niet kan wegglijden
attention de ne pas glisser
pas op dat je niet uitglijdt

"Glisser" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer