GRAAL IN NEDERLANDS

Vertaling van Graal in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0693

Voorbeelden van het gebruik van Graal in een zin en hun vertaling

De graal

Le Graal n'a jamais été une coupe.
De Graal is nooit een beker geweest.
La quête du Graal exige des sacrifices.
Zoektochten naar de Graal eisen offers.

De heilige graal

Ce supraconducteur est le Graal de la micro-informatique.
N Supergeleider bij kamertemperatuur is de heilige graal van delT.
Franchement, Saunière croyait savoir où était le Graal?
Dacht Saunière te weten waar de Heilige Graal zich bevond?

De sangraal

Le Graal reviendra à celui qui prononcera le nom du gardien.
De Sangraal zal behoren aan degene die de naam van de bewaker kent.
J'ai obtenu le nom du protecteur du Graal.
Bij de info over de Sangraal zit de naam van de beschermer.
Andere zin voorbeelden
Si le Saint Graal existe, il doit être quelque part.
Als de Heilige Graal bestaat, het moet ergens zijn.
Comme le Saint Graal.
Zoals de Heilige Graal.
Un Saint Graal.
De Heilige Graal.
C'est le Saint Graal.
Het is de heilige graal,
Si vous déchiffrez le code, c'est le Saint Graal.
Als je die code kan kraken is dat de heilige graal.
Le juré 1290 est notre Saint Graal.
Jurylid 1290 is onze Heilige Graal.
Mon père était obsédé par le Saint Graal.
Mijn vader was geobsedeerd door de Heilige Graal.
Est-ce le Saint Graal?
Is het de Heilige Graal?
William, je pense que nous venons de trouver le Saint Graal.
William, ik denk dat we net de Heilige Graal vonden.
C'est le Saint Graal?
Dit is de Heilige Graal?
C'est le Saint Graal.
Het is de heilige graal.
Le Graal n'est pas un simple artéfact, détective.
De Graal is niet zomaar een artefact, rechercheur.
Vous êtes la gardienne du Graal.
Jij bent de wachter van de Graal.
C'est un Graal.
Het is de Graal.
Elles pouvaient indiquer les mystères qui entourent le Graal.
Die kunnen wijzen op de mysteries die de Graal omgeven.
Il s'enfuit avec le Graal!
Hij is er vandoor met de Graal!
Au Prieuré, au Graal?
De Priorij, de Heilige Graal?
Il vous a dit que le Graal était une coupe?
Heeft hij je verteld dat de Heilige Graal een beker is?
C'est le Graal.
Dat is de heilige graal.
J'ai découvert le Graal de la science,
Ik heb de Heilige Graal van de wetenschap ontdekt.
Pas un graal. Peut-être des réponses.
Nee, maar misschien naar antwoorden.
Le Graal est caché dans une grotte sous la montagne.
De Sangraal is verborgen in een grot onder een berg.
Le Graal n'était pas réel.
De Sangraal was niet echt.
Un autre Graal?
Nog een Sangraal?

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0693

Zie ook


le saint graal
heilige graal
du graal sacré
heilige graal
était le graal
de graal precies was de heilige graal zich bevond
au saint graal
heilige graal
que le graal
dat de heilige graal
trouver le graal
de heilige graal vinden
légende du graal
graallegende
le graal n'est pas
de graal is niet is de sangraal geen
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer