HÉBREU IN NEDERLANDS

Vertaling van Hébreu in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1247

Voorbeelden van het gebruik van Hébreu in een zin en hun vertaling

Hebreeuws

( hébreu , hébraïque , de i'hebreu )
Hébreu Israël.
Hebreeuws Israël.
Ton hébreu est presque aussi bon que ton espagnol.
Jouw Hebreeuws is bijna even goed als je Spaans.
Mais toi, Hébreu, tu souffriras tout cela... en continuant de vivre.
Maar jij, Hebreeër, zult al deze dingen ondergaan... door te leven.
Pourquoi t'agenouilles-tu devant cet Hébreu, Autolochus?
Waarom kniel je voor die Hebreeër, Autolochus?

't hebreeuws

( hébreu )
Et en hébreu.
In 't Hebreeuws.
Elle m'a appris l'alphabet hébreu contre des barres de céréales.
Ze heeft me het Hebreeuwse alfabet geleerd in ruil voor mueslirepen.

Een hebreeuwse

( hébreu )
Mon frère a un nom hébreu, il fallait donc qu'elle en ait un.
M'n broer heeft een Hebreeuwse naam, dus moest zij er ook een.
Eden est un mot hébreu.
Eden is een Hebreeuws woord.
Andere zin voorbeelden
Hébreu visuel.
Hebreeuws visueel.
Aucun premier-né hébreu ne survivra.
Geen Hebreeuwse eerstgeborene zal leven.
Baïonnette" en hébreu.
Hebreeuws voor bajonet.
Votre nom hébreu ne colle pas.
Je Hebreeuwse naam klopt niet.
Mon nom hébreu aurait été Itzak.
M'n Hebreeuwse naam zou dan Itzak zijn.
Égyptien ou Hébreu, je suis toujours Moïse.
Egyptisch of Hebreeuws, ik ben nog steeds Mozes.
Tu peux parler hébreu.
Je kunt Hebreeuws spreken.
Est-ce que ton nom Hébreu est Rachel?
Is jouw Hebreeuwse naam Rachel?
Indien Inwewinan et hébreu.
Indiaans en Hebreeuws.
Son nom hébreu est.
Zijn Hebreeuwse naam is.
Vous dites qu'ils parlaient hébreu.
Je zei dat ze Hebreeuws spraken.
Son nom?- Son nom hébreu.
Zijn Hebreeuwse naam.
Je parle pas hébreu.
Ik spreek geen Hebreeuws.
Ecoutes, arrêtes avec ton"c'est un petit monde hébreu après tout.
Luister eens, stop met de het is een kleine Hebreeuwse wereld tenslotte.
Non, c'est mon prénom hébreu.
Ik lieg niet. Da's mijn Hebreeuwse naam.
Je ne parle pas hébreu.
Ik spreek geen Hebreeuws.
Enoch est un ancien texte hébreu.
Enoch is een oude Hebreeuwse tekst.
Hébreu visuel.
Visueel Hebreeuws.
Elle parlait à peine hébreu.
Ze sprak nauwelijks Hebreeuws.
Oui, mon Guerrier Hébreu.
Ja, mijn Hebreeuwse strijder.
Ce n'est pas un nom hébreu.
Dat is geen Hebreeuwse naam.
Le caractère hébreu chai.
De Hebreeuwse letter chai.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1247

"Hébreu" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer