IL ME DIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Il Me Dit in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1075

Voorbeelden van het gebruik van Il Me Dit in een zin en hun vertaling

Il me dit qu'il est né en 1863.
Hij zegt dat hij in 1863 is geboren.
Et il me dit qu'on va se marier.
En hij zegt dat we gaan trouwen.
Il me dit que vous avez convoqué Stan Baines.
Hij vertelt me dat je Stan Baines opgebracht hebt.
Il me dit une chose, Elle en dit une autre.
Hij vertelt me het ene, zij het andere.
Andere zin voorbeelden
Il me dit:"Non, non, c'est bon.
Hij zei: Nee, da's goed.
Il me dit qu'il ne va pas prendre la voiture cette fois-ci.
Hij zegt, dat hij mijn auto deze keer niet zal meenemen.
Il me dit des choses.
Hij vertelt me dingen.
Et il me dit ce qu'il pense.
Hij zegt wat hij denkt.
Il me dit.
Il me dit que le problème ce sont les éruptions solaires.
Hij zei dat 't door zonnevlammen komt.
Il me dit que je n'ai pas d'autre choix.
Hij verteld me dat ik geen keuze heb.
Puis il me dit une chose effroyable.
En toen zei hij iets vreselijks. Hij zei.
Et il me dit qu'il a un plan.
Hij zei dat hij een plan had.
Il me dit un peu trop ce que je dois faire.
Hij vertelt me ​​wat wat is een beetje te veel.
J'appelle Aurelie et il me dit que la ligne est resiliee.
Ik bel Aurélie en hij zegt dat de lijn opgeheven is.
Il me dit qu'il me faut un plan.
Hij zei dat ik een plan had nodig.
Il me dit que vous avez eu une... victoire pyrrhique.
Hij vertelde me dat je een... halve overwinning behaalde.
Il me dit un peu plus d'aller au diable.
Hij vertelt me steeds meer om naar de hel te gaan de laatste tijd.
Il me dit qu'Orville est rentré dans un Flunch.
Hij zegt dat Orval in een pizzarestaurant zit.
Il me dit tout.
Hij verteld me alles.
Pourquoi il me dit que j'aurai la moitié,?
Waarom zei hij dat de helft van mij is?
Il me dit qu'il est inquiet pour toi.
Hij zegt dat hij ongerust is over je.
Il me dit des choses, pas comme mes parents.
Hij verteld me dingen, mijn ouders niet.
Il me dit que c'est mon père qui a fait partir Nigel.
Hij vertelde me... dat het m'n vader was die Nigel liet vertrekken.
Il me dit de la ramasser.
Raap op,' zei hij. Op die manier.
Il me dit.
Hij zei.
Il me dit toujours la vérité.
Hij vertelt me altijd de waarheid.
Il me dit jamais rien.
Hij vertelt me juist helemaal nergens iets over.
Il me dit... qu'il m'aimait.
En hij vertelde me dat hij van me hield.
Il me dit où ils sont et c'est fini.
Hij verteld me waar ze zijn en dan is dit voorbij.

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1075

Zie ook


et il me dit
en hij zegt en hij vertelt me
il me dit tout
hij mij alles verteld
mais il me dit
maar hij vertelt mij maar hij zei
puis il me dit
en toen zei hij en hij zegt tegen me dan zegt hij tegen me
il me dit ça
zegt hij dat tegen mij nu zeg je me dat
il me dit combien
het me vertelt hoeveel
il ne me dit rien
hij vertelt me er niets hij zegt me nooit hij vertelt mij niets hij zegt 't niet
il me dit que je
hij verteld me dat ik zegt dat ik
et il me dit qu'il
en hij vertelt me dat hij en hij zegt dat hij
il dit qu'il va me
zeggend dat hij me zal
il me l'a dit lui-même
hij heeft het me zelf verteld hij vertelde me dat zelf het zei het mezelf
il me l'a dit quand je
dat zei hij toen ik
me dit
zegt vertelt me

Woord voor woord vertaling


"Il me dit" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer