IL NE SAVAIT PAS IN NEDERLANDS

Vertaling van Il Ne Savait Pas in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0419

hij wist niet (113) hij het niet wist (5) hij kon niet (3) hij weet niet (8)

Voorbeelden van het gebruik van Il Ne Savait Pas in een zin en hun vertaling

Hij wist niet

Il ne savait pas que je serais sur la pacerelle.
Hij wist niet dat ik op het platform zou zijn.
Il ne savait pas où on était, et l'école avait appelé.
Hij wist niet waar we waren en de school had gebeld.
Il ne savait pas courir très vite.
Hij kon niet heel snel lopen.
Il ne savait pas comment tirer.
Hij kon niet schieten.
Andere zin voorbeelden
Il a répondu qu'il ne savait pas.
Hij antwoordde dat hij het niet wist.
Il répondit qu'il ne savait pas.
Hij antwoordde dat hij het niet wist.
Mais il ne savait pas quoi faire.
Maar hij wist niet wat hij moest doen.
Mais il ne savait pas que le nettoyeur à sec avait mis ça dans ma jaquette.
Maar hij weet niet dat de stomerij dit in mijn jas deed.
Il m'a dit qu'il ne savait pas.
Hij zij dat hij het niet wist.
Il ne savait pas qu'on était mariés.
Hij wist niet dat we getrouwd waren.
Donc il ne savait pas que sa sœur a déménagé.- Ça comptait.
Dus hij weet niet dat zijn zus is verhuisd.
Qu'il ne savait pas.
Dat hij het niet wist.
Mais il ne savait pas voler.
Maar hij kon niet vliegen.
Il ne savait pas ce que nous savons.
Hij wist niet wat wij weten.
Mais il ne savait pas être aussi le pigeon.
Maar hij weet niet dat hij het slachtoffer wordt.
Il ne savait pas qu'on venait.
Hij wist niet dat we kwamen.
Il m'a dit qu'il ne savait pas!
Hij zei, dat hij het niet wist!
Il ne savait pas grand chose ou il est un très bon menteur.
Hij weet niet veel. De jongen is 'n goede leugenaar.
Il ne savait pas ce qu'il ratait.
Hij wist niet wat hij miste.
Il ne savait pas où il était.
Hij wist niet waar hij was.
Il ne savait pas pourquoi j'avais besoin des mots de passe.
Hij weet niet eens waarom ik de wachtwoorden wilde.
Il ne savait pas ce que couloir de la mort signifiait.
Hij wist niet wat een dodencel betekende.
Il ne savait pas quoi faire ou... vers qui se tourner.
Hij weet niet wat hij moet doen, of bij wie hij kan aankloppen.
Il ne savait pas ce qu'il faisait, donc il a besoin d'être protégé.
Hij weet niet wat hij gedaan heeft. Hij moet beschermd worden.
Mais il ne savait pas que je les fabriquais.
Maar hij wist niet dat ik ze maakte.
Il ne savait pas s'il reverrait Courtney un jour.
Hij wist niet of hij Courtney ooit nog zou zien.
Il ne savait pas qu'on venait.
Hij wist niet dat we zouden komen.
Il ne savait pas que j'étais là.
Hij wist niet dat ik er was.
Il ne savait pas qui.
Hij wist niet wie.
Il ne savait pas qu'Otto était Otto.
Hij wist niet dat Otto Otto was.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0419

Woord voor woord vertaling


ne
pas
- niet geen niets nooit niks

"Il ne savait pas" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer