IL TRAVAILLE POUR IN NEDERLANDS

Vertaling van Il Travaille Pour in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0703

Voorbeelden van het gebruik van Il Travaille Pour in een zin en hun vertaling

Il travaille pour une banque.
Hij werkt voor een investeringsbank.
Il travaille pour le L. A Times.
Hij werkt voor de LA Times.

Werkt hij voor

Désormais, il travaille pour moi.
Nu werkt hij voor mij.
Il travaille pour moi de temps en temps, mais c'est tout.
Af en toe werkt hij voor mij, maar dat is alles.
Andere zin voorbeelden
Il travaille pour l'Empire‎.
Hij werkte voor het Rijk.
Il travaille pour moi, Taylor.
Hij werkt voor mij, Taylor.
Il travaille pour martin/charles à paris.
Hij werkte voor Martin/Charles in Parijs.
Il travaille pour Jenks.
Hij werkte voor Jenks.
Il travaille pour Frankie Vargas.
Hij werkt voor Frankie Vargas.
Il travaille pour Bertinelli Construction et Frank Bertinelli.
Hij werkt voor Bertinelli Construction... en Frank Bertinelli.
Il travaille pour un sénateur.
Hij werkt voor een senator.
Il travaille pour ma maman.
Hij werkt voor mamma.
Il travaille pour les Allemands.
Hij werkt voor de Duitsers.
Il travaille pour Khan.
Hij werkt voor Khan.
Il travaille pour George Hearst.
Hij werkt voor George Hearst.
Il travaille pour un courtier de Wall Street.
Hij werkt voor een makelaarskantoor.
Il travaille pour le Gouverneur.
Hij werkt voor de gouverneur.
Il travaille pour Starkwood.
Hij werkt voor Starkwood.
Il travaille pour Petit Gustave.
Hij werkt voor Little Gustave.
Il travaille pour vous.
Hij werkt voor jou.
Il travaille pour quelqu'un.
Hij werkt voor iemand.
Il travaille pour la campagne de Florrick.
Hij werkt voor de Florrick campagne.
Il travaille pour Shepherd.
Hij werkt voor Shepherd.
Vrai ou faux, il travaille pour Reed.
Echt of nep, hij werkt voor Reed.
Il a été renvoyé par notre client, et il travaille pour le tiers parti.
Hij werd ontslagen door onze cliënt en hij werkt voor de derde partij.
Il travaille pour moi?
Werkt hij voor me?
Il travaille pour Robert Nkomo Morel.
Nu werkt hij voor Robert Nkomo Morel.
Il travaille pour l'agent d'adoption?
Werkt hij voor het adoptiebureau?
Mais malheureusement, il travaille pour un homme qui ne l'est pas.
Maar helaas werkt hij voor een slechte man.
Et maintenant il travaille pour Ultra.
En nu werkt hij voor Ultra.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.0703

Woord voor woord vertaling


"Il travaille pour" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer