IL Y AVAIT QUELQUE CHOSE IN NEDERLANDS

Vertaling van Il Y Avait Quelque Chose in het Nederlands

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1346

Voorbeelden van het gebruik van Il Y Avait Quelque Chose in een zin en hun vertaling

Er iets

Il y avait quelque chose à ce sujet dans le Bestiaire.
Ik herinner me er iets van uit het Beestenboek.
Le problème était que... Il y avait quelque chose de bizarre.
Het probleem was... dat er iets vreemds met hem was.
Il y avait quelque chose de mystérieux dans l'air ce matin.
Er was iets mysterieus in de lucht die ochtend.
Il y avait quelque chose sur le pont.
Er was iets op die brug.
Andere zin voorbeelden
Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ce Lumely.
Ik wist dat er iets verkeerds was met die Lumely.
Il y avait quelque chose... dont je voulais te parler.
Er is iets... waar ik met je over wil praten.
Il y avait quelque chose dans leurs yeux.
Er was iets in hun blik.
J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose entre nous.
Ik heb altijd gevoeld dat er iets is tussen jou en mij.
Il y avait quelque chose que je voulais plus encore.
Er was iets wat ik nog meer wilde.
J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de vraiment beau à ce sujet.
Ik dacht dat er iets heel moois was hieraan.
Il y avait quelque chose d'effrayant en elle.
Er is iets heel engs aan haar.
Il y avait quelque chose en lui qui m'a donné confiance.
Er was iets aan hem dat gaf me vertrouwen.
Il y avait quelque chose en elle qui la rendait si pitoyable.
Er is iets aan de hand, ze zag er zo ongelukkig uit.
S'il y avait quelque chose que je pouvais essayer.
Als er iets is wat ik zou kunnen doen.
Je pensais qu'il y avait quelque chose pour moi ici.
Ik dacht dat er iets voor me hier was.
Il y avait quelque chose avec ses mains.
Er was iets met zijn handen.
J'ai découvert qu'il y avait quelque chose de plus important que moi.
Ik heb ontdekt dat er iets belangrijkers is dan ikzelf.
Mais il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont ils sont partis.
Maar er is iets vreemds aan de manier waarop ze zijn vertrokken.
Et s'il y avait quelque chose?
Wat als er iets is?
Non, parce qu'il y avait quelque chose que je voulais te dire.
Nee, want er is iets waar ik je over wou spreken.
Il y avait quelque chose d'inhumain dans cette chambre!
Er was iets onheiligs in die kamer!
Il y avait quelque chose qui me plaisait chez vous.
Ik wist dat er iets aan u was dat me beviel.
J'étais sûre qu'il y avait quelque chose.
Zie je wel, er is iets.
Il y avait quelque chose.
Er was iets.
Il y avait quelque chose dedans?
Lag er iets in de auto?
Il y avait quelque chose de bizarre dans leur relation.
Er was iets vreemd in hun verhouding.
La dernière fois que je l'ai vu, il y avait quelque chose de différent.
De laatste keer dat ik hem zag was er iets anders.
Il y avait quelque chose d'inexplicable dans notre maison.
Er was iets onverklaarbaars in ons huis.
Je jure qu'il y avait quelque chose ici.
Ik zweer dat er iets was.
Il y avait quelque chose dans les nouvelles locales.
Er was iets in het lokale nieuws.

Uitslagen: 241, Tijd: 0.1346

Woord voor woord vertaling


quelque
- ongeveer iets circa er

"Il y avait quelque chose" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer