ILS EN ONT IN NEDERLANDS

Vertaling van Ils en ont in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0448

Voorbeelden van het gebruik van Ils en ont in een zin en hun vertaling

Ils en ont un bon.
Ze hebben een goede.
Ils en ont plein.
Ze hebben heel veel.
Ils en ont vraiment après Donna.
Ze zijn echt gaan op Donna.
Ils en ont pour des heures.
Ze zijn uren buiten westen.

Ze zitten

Ils en ont après quelque chose d'autre.
Ze zitten achter iets anders aan.
Ils en ont après Malcom.- Malcom?
Ze zitten achter Malcolm aan?
Andere zin voorbeelden
Ils en ont tous, tous, colonel.
Ze hebben ze allemaal, iedereen, meneer.
Ils en ont un autre, à présent.
Ze hebben nu een andere.
Ils en ont assez du guano.
Ze zijn de vleermuizenpoep zat.
Ils en ont après tout le monde.
Ze zitten achter iedereen aan.
Ils en ont rien à foutre de vous.
Ze hebben lak aan je.
Ils en ont marre d'attendre.
Ze zijn het wachten beu.
Mais ils en ont sauvé d'autres.
Maar ze hebben anderen gered.
Ils en ont après Peter et un de ses donateurs.
Ze zitten achter Peter en één van zijn sponsoren aan.
Oui, ils en ont marre de nous.
Nee, ze zijn ons zat.
Ils en ont après mon client pour... autre chose.
Ze zitten achter mij cliënt aan voor... iets anders.
Peu importe envers qui ils en ont.
Het maakt niet uit tegen wie ze zijn.
Ils en ont trop vu, et cela t'inclue maintenant.
Ze hebben teveel gezien, inclusief jou nu.
Ils en ont après elle car ils ignorent ce que Richards lui a dit.
Ze zitten haar achterna, omdat ze niet weten wat Richards haar heeft verteld.
Ils en ont tous payé le prix.
Ze hebben allemaal de prijs betaald.
Ils en ont tué des milliers, comme ça.
Ze hebben zo duizenden vermoord.
Car le kidnappeur ne cible pas le CIA, ils en ont après Widener.
Omdat de ontvoerder zich niet richt op de CIA, ze zitten Widener achterna.
Ils en ont l'allure.
Ze hebben de look.
Ils en ont le contrôle total.
Ze hebben volledige controle.
Ils en ont ressuscitée une.
Ze hebben één laten herrijzen.
Ils en ont autant le droit que nous.
Ze hebben net zoveel het recht als wij.
Et ils en ont aucune idée.
En ze hebben geen idee.
Ils en ont eu assez.
Ze hebben genoeg gehad.
Ils en ont même trouvé des partielles sur les menottes.
Ze hebben zelfs een gedeeltelijke gevonden op de handboeien.
Ils en ont la garde maintenant.
Ze hebben nu de voogdij.

Uitslagen: 239, Tijd: 0.0448

Zie ook


ils en ont besoin
ze hebben het nodig
ils en ont fait
ze gedaan hebben maakten ze er hebben ze ermee ze hebben me onderzocht
ils en ont tous
ze hebben allemaal die hadden alle zijn motorfanaten
ils en ont assez
ze krijgen genoeg ze hebben genoeg zij genoeg hebben ze zijn u zat
ils en ont encore
ze komen weer ze nog steeds hebben ze nog
et ils en ont
en zij hebben en ze hebben er
ils en ont marre
ze niet langer ze zijn het zat ze worden ziek ze zijn het beu
ils en ont parlé
ze hadden het erover ze hebben het er steeds over zij hebben het ze het verteld hebben
ils en ont plus
die hebben het ook meer ze hebben er meer zijn ze blut
ils en ont toujours
hebben ze die nog ze zullen nog steeds ze hebben altijd
ils en ont envoyé
ze stuurden er ze sturen er
ils en ont plein
ze hebben heel veel ze hebben genoeg ze hebben er massa's
ils en ont peur
zij zijn er bang voor bang voor ze
ils en ont vraiment
ze zijn allemaal heel heel ze zijn echt
ils en ont envie
ze zin hebben ze het willen
ils en ont déjà
ze hebben er al ze hebben wel
ils en ont l' air
als ze eruitzien ze lijken als ze er uitzien ze eruit zien
ils ont cru en moi
tot zij in me geloofden

Woord voor woord vertaling


S Synoniemen van "ils en ont"


ils font
ils viennent

"Ils en ont" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer