ILS JOUENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Ils Jouent in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1276

Voorbeelden van het gebruik van Ils Jouent in een zin en hun vertaling

Ils jouent avec toi.
Ze spelen met je.
Ils jouent partout à L. A.
Ze spelen in heelL.A.
Ils jouent le jeu, car on leur met la pression.
Ze doen mee omdat de VS ze onder druk zet.
J'essaie de savoir à quoi ils jouent.
Ik wil uitvinden wat ze doen.
Andere zin voorbeelden
Ils jouent plutôt bien au football.
Ze spelen vrij goede football.
Maintenant ils jouent avec l'eau des toilettes!
Ze spelen nu met toiletwater!
Ils... ils jouent avec l'eau des toilettes!
Ze spelen met toiletwater!
Ils jouent au cricket.
Ze spelen cricket.
Ils jouent au cricket.
Ze spelen cricket.
Ils jouent ma chanson.
Ze spelen mijn liedje.
Ils jouent dans les arbres.
Ze spelen in de bomen.
Ils jouent au suicide!
Ze spelen zelfmoordje!
Ils jouent avec des vies humaines.
Ze spelen met mensenlevens.
Ils jouent tout le temps.
Ze spelen het altijd.
Ils jouent dans la chambre de Caroline.
Ze spelen in Caroline's kamer.
Ils jouent au golf.
Ze spelen golf.
Ils jouent de la musique pour que je les bénisse avec de la nourriture.
Ze spelen muziek zodat ik ze zal zegenen met eten.
Ils jouent à côté.
Ze spelen bij de buren.
Ils jouent dehors.
Ze spelen buiten.
Ils jouent à cache-cache.
Ze spelen verstoppertje.
Vient ma cherie, ils jouent notre morceau.
Kom mee, schat. Ze spelen ons liedje.
Ils jouent peut-être au loto.
Misschien spelen ze bingo.
Mais attends, ils jouent dans cette pièce?
Maar wacht, spelen ze in deze kamer?
Mais ce soir, ils jouent"notre" chanson.
Maar vanavond... spelen ze ons liedje.
Ils jouent ici?
Spelen ze hier?
Ils jouent contre les Cowboys de Dallas dimanche.
Zondag spelen ze tegen de Dallas Cowboys.
Ils jouent ça comme ça? Non?
Spelen ze het ook zo?
Ils jouent le tournoi, atteignent Natalya, et transmettent le mot de passe.
Dan spelen ze daar tot ze Natalya treffen en geven haar de codewoorden.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.1276

Zie ook


et ils jouent
en spelen
ils jouent tous
ze spelen allemaal ze spelen elke ze spelen altijd ze doen allemaal
quand ils jouent
als ze gokken terwijl ze spelen als ze een wedstrijd spelen
plus ils jouent
langer ze spelen meer ze spelen
ils jouent au golf
ze golf spelen
ils jouent au squash
ze spelen squash squashen ze
ils jouent un rôle clé
ze spelen een cruciale rol zij een sleutelrol spelen bij spelen een centrale rol
et jouent
en spelen meedoen en mee en het gokken en
jouent dans
spelen in vervullen in spilfunctie in

"Ils jouent" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer