ILS PENSENT QU' IN NEDERLANDS

Vertaling van Ils pensent qu' in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0307

Voorbeelden van het gebruik van Ils pensent qu' in een zin en hun vertaling

Ils pensent qu'il se cache ici.
Ze denken dat hij zich hier verbergt.
Ils pensent qu'il prépare quelque chose de gros pour le sommet OTAN-Russie.
Ze denken dat hij iets van plan is tijdens de NAVO/Russische top.
Ils pensent qu'ils le méritent.
Ze geloven dat ze het waard zijn.
Ils pensent qu'ils peuvent gagner.
Ze geloven dat ze kunnen winnen.

Denken ze dat

A présent, ils pensent qu'elle est l'une d'entre nous.
Nu denken ze dat ze gewoon een van ons is.
Ils pensent qu'une tornade pourrait nous toucher?
Denken ze dat de tornado hierheen komt?
Andere zin voorbeelden
Ils l'interrogent. Et ils pensent qu'il est prêt à parler.
Ze ondervragen hem... en ze denken dat hij klaar is om te praten.
Ils pensent qu'il est à New York.
Ze dachten dat de man in New York is.
Ils pensent qu'on va croire que c'était un meurtre au hasard.
Ze dachten dat wij het zouden bekijken als een toevallige dood.
Ils pensent qu'il a eu une sorte d'attaque.
Ze denken dat hij een soort beroerte heeft gehad.
Ils pensent qu'il est un patriote.
Ze denken dat hij een patriot.
Ils pensent qu'il est trop important.
Ze denken dat hij is te waardevol.
Je ne veux pas qu'Ils pensent qu'on s'est cachés.
Ik wil niet dat ze denken dat we ons verschuilen.
Ils pensent qu'elle va tuer des gens.
Ze denken dat ze zal gaan moorden.
Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que toi.
Ze denken dat ze slimmer zijn dan jou.
Ils pensent qu'on prend leur argent.
Ze denken dat iemand hun geld steelt.
Ils pensent qu'on est du FBI.
Ze denken dat wij de FBI zijn.
Ils pensent qu'il était avec vous.
Ze denken dat hij bij jou was.
Ils pensent qu'il a pu être assassiné.
Ze denken dat hij misschien is vermoord.
S'ils pensent qu'une campagne de diffamation va m'arrêter.
Als ze denken dat een lastercampage mij gaat tegenhouden.
Ils pensent qu'ils peuvent nous briser.
Ze denken dat ze ons kunnen breken.
Ils pensent qu'on est des poules mouillées.
Ze denken dat we bangeriken zijn.
Ils pensent qu'ils l'ont mauvaise, maintenant.
Ze denken dat ze het nu slecht hebben.
Ils pensent qu'Alex a tué quelqu'un.
Ze denken dat Alex iemand vermoord heeft.
Ils pensent qu'ils ont inventé la politique.
Ze denken dat ze politiek uitgevonden hebben.
Ouais. Ils pensent qu'elle a tué mon père.
Ja, ze denken dat ze mijn vader heeft vermoordt.
Ils pensent qu'ils obtiennent des informations fiables.
Ze denken, dat ze betrouwbare informatie krijgen.
Ils pensent qu'ils peuvent soulever?
Geloven ze dat ze het kunnen bezweren?
Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont trouver?
Wat denken ze dat ze zullen vinden?
Pour l'instant, ils pensent qu'elle est morte.
Op dit ogenblik denken ze dat ze dood is.

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0307

Zie ook


qu'est-ce qu' ils pensent
wat denken ze wat vinden ze
ils pensent que
ze denken dat ze geloven dat
gens pensent qu'
mensen denken dat men denkt dat mensen vinden dat
qui pensent qu'
die denken dat die vinden dat die geloven dat die menen dat
ils pensent qu'on
ze denken dat we
ils pensent qu'elle
ze denken dat ze ze willen haar
quand ils pensent
als ze denken
ils pensent ça
denken ze dat
comment ils pensent
hoe ze denken hoe verwachten
pourquoi ils pensent
waarom zij denken
si ils pensent
als ze denken of ze geloven
ils pensent comme
zo denken ze ze denken zoals
pensent-ils qu'il
denken ze dat hij ze van mening dat het
ils y pensent
ze het denken ze denken er
musulmans pensent qu'
de moslims geloven dat
ils pensent qu'elles
ze denken dat ze
ils pensent que je
ze denken dat ik
ils pensent que tu
ze denken dat je
ils pensent que c'
ze denken dat
ils pensent que vous
ze denken dat je

Woord voor woord vertaling


ils
- ze zij die hun het
pensent
- denken vinden geloven
qu'
-

S Synoniemen van "ils pensent qu'"


"Ils pensent qu'" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer