ILS SONT TRÈS IN NEDERLANDS

Vertaling van Ils Sont Très in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0931

Voorbeelden van het gebruik van Ils Sont Très in een zin en hun vertaling

Ils sont très malades.
Ze zijn erg ziek.
Ils sont très discrets.
Ze zijn erg discreet.
Ils sont très intéressants.
Ze zijn heel interessant.
Ils sont très gentils.
Ze zijn heel lief.
Mais ils sont très désagréables, donc tu ne les aime pas.
Maar ze zijn zeer onaangenaam, zodat je hart niet naar hen uitgaat.
Ils sont très rares.
Ze zijn zeer zeldzaam.
Ils sont très cons.
Ils sont très bons.
Ze zijn echt heerlijk.
Ils sont très importants.
Ze zijn bijzonder essentieel.
Ils sont très utiles et abordent plusieurs questions importantes.
Ze zijn bijzonder nuttig en snijden verschillende belangrijke kwesties aan.
Andere zin voorbeelden
Ils sont très obéissants.
Ze zijn erg gehoorzaam.
Ils sont très, très accueillants.
Ze zijn heel erg gastvrij.
Oui, ils sont très gentils.
Ja, ze zijn erg aardig.
Eh bien, ils sont très attirants et ils ont l'air républicains.
Nou, ze zijn heel knap en ze zien er republikeins uit.
Ils sont très intéressés. Tiens, je te passe Rick.
Ze zijn zeer geďnteresseerd, Hier heb je Rick.
Ils sont très bons.
Ze zijn erg lekker.
Ils sont très dangereux.
Ze zijn echt gevaarlijk.
Ils sont très effrayants et extrêmement invisibles.
Ze zijn erg eng en uiterst onzichtbaar.
Ils sont très dangereux.
Ze zijn zeer gevaarlijk.
Bien entendu, ils sont très entraînés et un peu fous.
Natuurlijk zijn ze goed getraind en een beetje getikt.
Ils sont très civilisés à Pawley.
Ze zijn heel beschaafd in Pawley.
Ils sont très bons.
Ze zijn echt goed.
Ils sont très dangereux pour la santé, monsieur.
Ze zijn bijzonder ongezond, Mr.
Ils sont très indulgents.
Ze zijn erg vergevingsgezind.
Ils sont très pratiques.
Ze zijn heel handig.
Ils sont très, euh... discret.
Ze zijn zeer, discreet.
Ils sont très bons, non?
Ze zijn zo lekker, nietwaar?
Ils sont très bien.
Ze waren erg goed gelukt.
Ils sont très rares.
Ze zijn heel zeldzaam.
Ils sont très bons, et... ils vont vous aider.
Ze zijn echt goed,en... ze helpen je.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0931

Zie ook


ils sont très bons
ze zijn erg lekker ze zijn echt goed ze zijn zeer goed zijn ze erg goed ze zijn echt heerlijk
mais ils sont très
maar ze zijn heel maar ze zijn erg maar ze zijn zeer
ils sont très gentils
ze zijn erg aardig ze zijn erg leuk ze zijn heel zachtaardig zijn ze lief ze zijn best aardig
et ils sont très
en ze zijn erg en ze zijn heel en ze zijn zeer en ze zijn super en ze zijn ontzettend
ils sont très proches
ze zijn erg close ze zijn erg dichtbij ze zijn heel nauw die zijn heel close ze zijn duidelijk samen
ils sont très sensibles
ze zijn echt gevoelig ze zijn heel gevoelig ze zijn zeer gevoelig
ils sont très beaux
ze zijn prachtig ze zijn echt goed ze heel mooi het is mooi
ils sont très contents
ze heel blij zijn ze zijn erg blij ze zijn heel tevreden ze zijn er best blij
ils sont très puissants
ze zijn zo krachtig ze zijn heel groot ze stralen zo'n kracht ze zijn machtig
ils sont très mignons
ze zijn erg schattig ze zien er lief uit ze zijn wel leuk
ils sont très dangereux
het zijn erg gevaarlijke het is een erg gevaarlijke ze zijn echt gevaarlijk ze zijn zeer gevaarlijk
ils sont très rares
ze zijn zeer zeldzaam die zijn zeldzaam ze zijn heel zeldzaam
ils sont très stricts
ze zijn heel streng zijn die zeer streng
ils sont très forts
zijn virtuozen het was slim van ze ze erg sterk
ils en sont très
waren ze zo zijn ze er heel ze waren er erg
ils sont très malades
zijn beiden erg ziek zijn die jongens erg ziek

"Ils sont très" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer