ILS VOIENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Ils Voient in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1022

Voorbeelden van het gebruik van Ils Voient in een zin en hun vertaling

Ils voient ça comme un problème d'architecture.
Ze zien het als een bouwkundig probleem.
Ils voient avec leurs doigts.
Ze zien met hun vingers.

Ze kijken naar

Ils voient en moi une arme.
Ze kijken naar mij en ze zien een wapen.
Ils voient tout ce que I'on fait.
Ze kijken naar alles wat we doen.
Andere zin voorbeelden
Ils voient l'injustice et veulent la corriger.
Ze zien onrecht en willen het rechtzetten.
Il a été dépouillé avant qu'ils voient son état.
Hij werd beroofd, voordat ze zagen wat er met hem was.
Ils voient des chiens de l'enfer.
Ze zien helhonden,
Je voulais qu'ils voient ce que j'étais.
Ik wilde dat ze zagen hoe ik was.
Je voulais qu'ils voient notre bonheur.
Ik wilde dat ze zagen hoe gelukkig dat we waren.
Ils voient tout ce qu'on voit.
Ze zien alles wat wij zien.
Ils voient nos pubs dans Hustler et Popular Mechanics.
Ze zien onze ads in' Hustler' en' Popular Mechanics.
Ils voient un ami.
Ze zien een vriend.
Les hommes sont impuissants, ils voient pas l'intérêt de patrouiller.
De mannen zijn machteloos. Ze zien het nut van patrouilleren niet.
Ils voient des choses.
Ze zien dingen.
Ils voient tes hallucinations à l'écran.
Ze zien je hallucinaties op het scherm.
Ils voient une amputée.
Ze zien een geamputeerde.
Mais ils voient ce que tu fais et ils savent qui tu es.
Maar ze zien wat je doet, en ze weten wie je bent.
Ils voient des pitbulls démoniaques.
Ze zien hellehonden. Pitbulls uit de hel.
Ils voient que des yuppies, ici.
Ze zien hier alleen yuppen.
Ils voient que je suis sain et sauf.
Ze zien dat ik ongedeerd ben.
Ils voient quelque chose.
Ze zien iets.
Ils voient la mort.
Ze zien de dood.
Ils voient des chiens.
Ze zien honden,
Ils voient enfin ce que je vois.
Ze zien eindelijk wat ik zie.
Ils voient en moi le salut.
Ze zien de verlossing in mij.
Ils voient pas de quoi ils ont l'air?
Zien ze niet hoe ze eruitzien?
Après tout ce temps, ils voient encore en vous un grand chef.
Na al die tijd zien ze je nog steeds als hun grote leider.
Ils voient ça à Jersey.
Dat zien ze al in Jersey.
Ils voient parfois les traces de ces flatulences.
Soms zien ze zelfs de sporen van hun winderigheid.
Soudain, ils voient le rabin manger.
Opeens, zien ze Rabbie Stein aan het eten.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1022

Zie ook


ils voient tout
ze zien alles ze kijken naar alles
ils voient comme
zien zij als
mais ils voient
maar ze zien
ils voient quelqu'un
ze iemand zien
ils voient un prodige
zij een teken zien zij iets zien
ils voient en vous
in je ziet ze ze naar u kijken , zien ze u zien , zien
quand ils me voient
als ze me zien wanneer ze naar me kijken
quand ils te voient
wanneer zij jou zien als zij u zien als ze je tegen komen
ils ne me voient pas
ze me niet zagen ze zien me niet

Woord voor woord vertaling


"Ils voient" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer