IMAGINES IN NEDERLANDS

Vertaling van Imagines in het Nederlands

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1449

Voorbeelden van het gebruik van Imagines in een zin en hun vertaling

Tu t'imagines avoir un hubot comme patron?
Kun je, je voorstellen voor een Hubotmanager te werken?
Tu t'imagines vivre comme ça?
Kun je je voorstellen zo te wonen?
Tout ce que tu imagines être réel est réel.
Wat je denkt dat echt is, is echt.
Si tu t'imagines que c'était sexy, tu te trompes.
Als je denkt dat het sexy was, dat was het niet.
Comment tu imagines ton avenir, Lena?
Hoe stel jij je toekomst voor, Lena?
T'imagines pas que ton fils gay puisse avoir un enfant.
Nee stel je voor, je homo-zoon.

Kun

( peux , pouvez-vous , ne )
T'imagines la taille du magasin qu'il faudrait?
Kun je nagaan hoe groot de winkel moet worden?
Tu imagines Lucy dans ce genre d'école?
Kun je Lucy voorstellen op zo'n school?

Hoe

( quel , combien , à quel point )
Tu t'imagines, avoir la tête entière enfoncée dans son anus?
Weet je hoe het voelt om je hoofd in die anus te hebben?
Tu imagines ce que je peux ressentir?
Weet je hoe ik me daarbij voel?
Je veux que t'imagines un truc,
Ik wil dat je je iets inbeeldt.
Je veux que tu t'imagines un garçon.
Ik wil dat je je een jongen inbeeldt.
Andere zin voorbeelden
Tu vis ici et tu t'imagines que ça peut durer éternellement.
Je leeft hier en je denkt dat dat wel eeuwig zou kunnen duren.
Tu imagines pouvoir le changer, chérie mais tu as tort.
Je denkt misschien dat je hem kunt veranderen, maar dat gaat niet.
Je sais. T'imagines si on était partis?
Kan je het voorstellen als we toch vertrokken waren?
Tu imagines Ellie Andrews prendre le bus.
Stel je Ellie Andrews in een bus voor.
Si tu imagines que tu es pardonné.
Als je denkt dat ik je vergeven heb.
Tu t'imagines devoir arrêter Gibbs?
Kan je je voorstellen, Gibbs te moeten arresteren?
Si on avait oublié, tu imagines la sentence?
Als wij iets vergeten, kun je dan de straf begrijpen!?
C'est bien plus dangereux que tu l'imagines.
Het is veel gevaarlijker dan je denkt.
Tu t'imagines voir le monde d'en haut?
Kun je het je voorstellen de wereld zien van daarboven?
T'imagines ça à 19 ans?
Stel je dat voor, op je 19e?
Mais Barry, le futur, est plus difficile à changer que tu imagines.
Maar Barry, de toekomst... is moeilijker te veranderen dan je denkt.
Vivien, tu imagines des choses.
Vivien, jij verbeeldt je dingen.
Tu m'imagines, là?
Kan je je me daarin voorstellen?
J'allais me nourrir de lui, t'imagines ça?
Ik zou me tegoed hebben gedaan aan hem, kun je je dat voorstellen?
Tu imagines l'humiliation que je ressens?
Weet je hoe vernederend dat is?
Sa femme, ses enfants, tu imagines, pour eux?
Hij heeft vrouw en kinderen... Stel je voor wat het voor hen betekent?
Tu t'imagines qu'on complote contre toi?
Denk je dat we tegen je samenzweren?
C'était... Tu imagines?
Kun je het voorstellen?

Uitslagen: 234, Tijd: 0.1449

Zie ook


tu imagines
stel je voor je denkt
comment imagines-tu
hoe denk je hoe zie je dan hoe verwacht je
pourquoi imagines-tu
waarom denk je waarom moet jij waarom beeld je je
tu imagines ça
stel je voor dat
imagines la fin
het ziet eindigen
imagines un garçon
jongen inbeeldt
imagines un endroit
denkt aan een plek
imagines un futur
bedenkt een toekomst

"Imagines" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer