INQUIÈTES IN NEDERLANDS

Vertaling van Inquiètes in het Nederlands

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2891

Voorbeelden van het gebruik van Inquiètes in een zin en hun vertaling

Tu t'inquiètes pour Nate?
Ben je bezorgd voor Nate?
Tu t'inquiètes pour moi, Armador?
Ben je bezorgd om mij, Amador?
Tu t'inquiètes pour ton père?
Ben je ongerust om je vader?
Tant que tu t'inquiètes pas.
Zolang je niet ongerust bent.

Zorgen maakt

Je ne veux pas que tu t'inquiètes, c'est mon problème.
Ik wil niet dat je je zorgen maakt. Het is mijn probleem.
Je ne veux pas que tu t'inquiètes.
Ik wil niet dat je je zorgen maakt,
Alan... Non, non ne t'inquiètes pas.
Maak je geen zorgen, ik trek niet opnieuw in.
Quand tu auras ce message, je veux pas que tu t'inquiètes.
Maak je geen zorgen als je dit bericht ontvangt.
Donc, tu t'inquiètes que Maya puisse avoir?
Ben je bang dat Maya misschien ook, schizofreen is?
Tu t'inquiètes du fait que s'il se marie, les choses vont changer.
Je bent bang dat de zaken veranderen als hij gaat trouwen.
Andere zin voorbeelden
Je ne veux pas que tu t'inquiètes.
Ik wil niet dat jij je zorgen maakt.
Les entreprises sont très inquiètes car elles ont besoin de certitude juridique.
Ondernemingen zijn zeer bezorgd omdat ze behoefte hebben aan rechtszekerheid.
Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça.
Ik wil niet dat je zorgen maakt over die dingen.
Claire, je sais pourquoi tu t'inquiètes tout le temps.
Claire, ik weet, waarom je je altijd zorgen maakt.
Ne t'inquiètes pas Ma.
Maak je maar niet ongerust, mam.
Tu t'inquiètes vraiment pour moi?
Ben je echt bezorgd over mij?
Ne t'inquiètes pas.
Maak je niet ongerust.
Tu es mignonne quand tu t'inquiètes pour moi,
Je bent schattig wanneer je je zorgen om mij maakt.
Je ne veux pas que tu t'inquiètes autant.
Ik wil niet dat je je zo veel zorgen maakt.
Ne me dis pas que tu t'inquiètes à propos de cette équipe privée.
Zeg niet dat je bezorgd bent over de huurlingen.
Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes tant.
Geen idee waarom jij je zo druk maakt.
T'inquiètes pas.
Wees niet bang.
Tu t'inquiètes pour elle?
Ben je bezorgd om haar?
Je sais pourquoi tu t'inquiètes.
Ik weet waarover jij je zorgen maakt.
Mais ne t'inquiètes pas.
Maar maak je niet ongerust.
Arthur, je ne veux pas que tu t'inquiètes à son sujet.
Arthur, maak je geen zorgen om hem.
Je sais que tu t'inquiètes pour moi.
Ik weet, hoe bezorgd je bent om mij.
Pourquoi tu t'inquiètes?
Waarom ben je bezorgd?
Les kidnappeurs ont dit que si tu t'inquiètes trop.
De ontvoerders zeggen dat als je je te veel zorgen maakt.
Elles étaient vraiment inquiètes.
Ze waren echt ongerust.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.2891

"Inquiètes" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer