J'ADMETS IN NEDERLANDS

Vertaling van J'admets in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0833

Voorbeelden van het gebruik van J'admets in een zin en hun vertaling

Mais j'admets qu'il existe certaines raisons pour ne pas le faire.
Maar ik erken dat er een aantal redenen zijn om dat niet te doen.
J'admets sa culpabilité.
Ik erken zijn schuld.
J'admets qu'on a un petit souci avec nos jeunes.
Ik geef toe, dat we wat kleine zorgen hebben met onze jongeren.
J'admets que c'était une erreur.
Ik geef toe dat dat verkeerd was.

Ik moet toegeven

J'admets que j'ai hésité.
Ik moet toegeven dat ik even twijfelde.
J'admets que vous valez beaucoup plus que je ne pensais.
Ik moet toegeven dat je waardevoller bent dan ik dacht.
J'admets qu'il n'y a aucune raison à cela.
Ik accepteer dat daar geen logica in zit.
Cependant, j'admets que vous le détenez en toute bonne foi.
Maar... ik accepteer dat jij ze te goeder trouw hebt ontvangen.
Andere zin voorbeelden
J'admets que ça a été dur.
Ik geef toe dat het moeilijk was.
J'admets partager cette conclusion.
Ik geef toe: Die conclusie deel ik.
J'admets que c'est curieux.
Ik moet toegeven het is vreemd.
J'admets.
Ik geef toe.
J'admets que ce texte est le fruit de négociations extrêmement délicates.
Ik erken dat deze tekst niet zonder uiterst delicate onderhandelingen tot stand is gekomen.
J'admets que Baines à déconné, t'as tout à fait raison.
Ik beken dat Baines alles heeft verknald, dat is waar.
J'admets que ça m'a refroidi.
Ik moet toegeven dat ik me rot schrok.
Homer, j'admets que les gens aiment vraiment ce que tu as fait.
Ik moet toegeven, Homer, je hebt echt iets moois gemaakt.
J'admets ce que notre collègue député a déclaré à propos du Fonds social européen FSE.
Ik accepteer wat de geachte afgevaardigde heeft gezegd over het Europees Sociaal Fonds ESF.
J'admets que j'étais bourré, mais je n'ai blessé personne.
Ik geef toe dat ik dronken was, maar ik heb niemand pijn gedaan.
J'admets que je n'ai pas été un mari idéal.
Ik geef toe dat ik geen ideale echtgenoot ben.
J'admets que c'est ironique à plusieurs niveaux.
Ik moet toegeven dat er ironie bestaat in verschillende niveuaus.
J'admets que je peux être chiante.
Ik geef toe dat ik een beetje doordringend kan zijn.
J'admets que ce crétin de Porteglia a fait du bon boulot.
Ik moet toegeven dat die eikel van een Porteglia het goed deed.
Donc j'admets que c'est compliqué.
Dus ik geef toe dat het gecompliceerd is.
J'admets que j'ai été aveuglée par la cupidité.
Ik geef toe dat ik blind was door hebzucht.
J'admets que je ne m'y attendais pas.
Ik moet toegeven dat ik dat niet verwacht had.
J'admets que j'étais un peu surprise au départ.
Ik moet toegeven dat ik enigszins verrast was.
J'admets être un peu partial.
Ik geef toe dat ik bevooroordeeld ben.
J'admets que tu es meilleur que moi.
Ik geef toe dat je beter ben dan ik.
J'admets que j'ai commis une erreur.
Ik geef toe dat ik een fout heb gemaakt.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0833

S Synoniemen van "j'admets"


je reconnais
je dois admettre
je dois avouer
je dois dire
je dois reconnaître

"J'admets" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer