J'EN AI BESOIN IN NEDERLANDS

Vertaling van J'en Ai Besoin in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.113

Voorbeelden van het gebruik van J'en Ai Besoin in een zin en hun vertaling

J'en ai besoin pour finir le travail, non?
Ik heb het nodig om de klus te klaren, niet?
J'en ai besoin pour ne pas fumer.
Ik heb het nodig om niet te roken.

Ik moet

J'en ai besoin pour attacher ces choses ensemble.
Ik moet dit allemaal aan elkaar vastbinden.
J'en ai besoin avant midi. C'est capital.
Ik moet dat bod voor twaalven binnen hebben.
Andere zin voorbeelden
J'en ai besoin pour mon budget.
Ik heb het nodig voor mijn budget.
J'en ai besoin pour prendre le bus.
Ik heb 't nodig voor de bus.
Et j'en ai besoin quand t'auras fini.
En ik moet het terughebben.
Mais j'en ai besoin pour.
Maar ik heb 't nodig voor.
J'en ai besoin pour trouver ma fille.
Ik heb het nodig om mijn dochter te vinden.
J'en ai besoin pour payer mon avocat.
Ik moet mijn advocaat betalen.
J'en ai besoin pour mes enfants.
Ik heb 't nodig voor m'n kinderen.
J'en ai besoin pour être moi-même, pour pouvoir respirer.
Ik heb het nodig om mezelf te kunnen zijn, om te ademen.
Parce que j'en ai besoin.
Ik heb het nodig.
Elle va bien. J'en ai besoin pour aller au tribunal.
Hij rijdt prima. ik moet naar het gerechtsgebouw gaan.
Mais j'en ai besoin.
Maar ik heb 't nodig.
J'en ai besoin pour vivre.
Ik heb het nodig om te leven.
C'est la seule chance que nous ayons J'en ai besoin.
Het is onze enige kans. Ik heb 't nodig.
J'en ai besoin ce soir.
Ik moet het vanavond weten.
J'en ai besoin, je suis malade.
Ik heb het nodig, ik ben ziek.
J'en ai besoin pour l'ancien associé de mon père.
Ik moet hem naar m'n vaders zakenpartner brengen.
J'en ai besoin. Faites-moi sortir de là.
Ik heb het nodig, ik moet hier weg.
J'en ai besoin pour être excitée.
Ik moet opgewonden raken.
Ta perspicacité, j'en ai besoin.
Jouw inzicht, ik heb het nodig.
J'en ai besoin pour pouvoir échapper à ces trucs.
Ik moet weg kunnen rennen van die dingen.
J'en ai besoin pour exorciser le démon qui est à l'intérieur de moi.
Ik moet de demon uitdrijven die in mij woont.
J'en ai besoin, j'ai une idée.
Ik heb het nodig. Ik heb een idee.
Mais j'en ai besoin cet après-midi, vous aurez le temps?
Maar ik moet hem vanmiddag al hebben?
J'en ai besoin pour mon travail.
Ik heb het nodig voor mijn werk.
J'en ai besoin, pour fermer.
Ik moet de deur op slot zien te krijgen.
J'en ai besoin pour demain soir!
Ik heb het nodig voor morgenavond!

Uitslagen: 235, Tijd: 0.113

Woord voor woord vertaling


"J'en ai besoin" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer