JE DEVRAIS VOUS IN NEDERLANDS

Vertaling van Je devrais vous in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0359

Voorbeelden van het gebruik van Je devrais vous in een zin en hun vertaling

Pourtant je devrais vous rappeler, complète étrangère, que nous ne sommes pas une garderie.
Toch moet ik je eraan herinneren dat we geen kinderopvang zijn.
Je devrais vous quitter.
Dan moet ik je verlaten.
Je devrais vous tuer moi-même.
Ik zou je persoonlijk moeten vermoorden.
Je devrais vous arracher les yeux.
Ik zou je ogen uit moeten krabben.
Je devrais vous faire fusiller.
Ik zou je moeten laten doodschieten.
Je devrais vous pincer!
Ik zou je moeten klemmen!
Andere zin voorbeelden
Peut-être que je devrais vous descendre maintenant!
Misschien moet ik je nu maar neerschieten!
Je devrais vous écrire un mot de remerciements.
Ik zal je een bedankbriefje sturen.
Je devrais vous emmener à toutes mes inspections. Là, baissez vous.
Ik zou je mee moeten nemen naar alle inspecties.
Alors je devrais vous dire que vous allez probablement perdre demain.
Dan moet ik je zeggen dat je morgen waarschijnlijk verliest.
Je devrais vous raccompagner... devenir votre garde du corps.
Ik zal je naar je kamer brengen. Zoals een lijfwacht.
Je devrais vous remercier.
Misschien moet ik je bedanken.
Je devrais vous dénoncer à Mrs Patmore.
Ik zou je moeten aangeven bij Mrs Patmore.
Je devrais vous en filer une.
Ik zou je in je heup moeten slaan.
Je devrais vous laisser à votre roman.
Ik zal je laten lezen.
Bayley, je devrais vous virer.
Bayley, ik zou je moeten ontslaan.
Je devrais vous tuer de toute façon.
Ik zou je eigenlijk moeten doden.
Je devrais vous laisser tranquille,?
Moet ik je met rust laten?
Je devrais vous arrêter pour vos prix.
Ik zou je moeten arresteren voor je prijzen.
Je devrais vous envoyer la moitié de ma facture d'électricité.
Ik zou je de helft van mijn elektriciteitsrekening moeten sturen.
Je devrais vous reclasser dans la catégorie barons et appeaux.
Nu moet ik je opnieuw indelen. Onder lokvogels en afleiders.
Je devrais vous tuer pour ce que vous avez fait!
Ik zou je nu direct moeten vermoorden voor wat je hebt gedaan!
Je devrais vous virer,
Ik zou je moeten ontslaan.
Ou est-ce que je devrais vous appeler Valla?
Of moet ik je Vala noemen?
Peut-être que je devrais vous présenter.
Misschien moet ik je voorstellen.
Je devrais vous haïr.
Ik zou je moeten haten.
Je devrais vous tuer maintenant.
Ik zou je nu moeten vermoorden.
Je devrais vous arracher la tête.
Ik zou je kop eraf moeten trekken.
Je devrais vous lire le passage sur les animaux tués.
Misschien moet ik je 't gedeelte voorlezen over het doden van dieren.
Je devrais vous tuer.
Ik zou je moeten doden.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0359

Woord voor woord vertaling


S Synoniemen van "je devrais vous"


dois-je te
il faut que je te
j'allais te
je ne te

"Je devrais vous" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer