JE DIRIGE IN NEDERLANDS

Vertaling van Je Dirige in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0675

Voorbeelden van het gebruik van Je Dirige in een zin en hun vertaling

Je dirige une mission pour les ramener.
Ik leid een missie om ze terug te halen.
Je dirige un des plus gros fonds spéculatifs.
Ik leid een van de grootste hedgefondsen.

Ik run

Je dirige une auberge.
Ik run een hotel.
Je dirige une boîte de nuit.
Ik run een nachtclub.

Ik heb

Je dirige une boîte de surveillance.
Ik heb een bewakingsfirma.
Je dirige une franchise de glace.
Ik heb een roomijsfranchise.
John Mueller, je dirige le Club des Officiers.
John Mueller. Ik beheer de officiersclub.
Je dirige mon propre style de vie.
Ik beheer mijn eigen levensstijl.
Je dirige 3 divisions à Yamagato.
Ik geef leiding aan 3 afdelingen bij Yamagato.
Non, je dirige une équipe de techniciens de laboratoire.
Nee, ik geef leiding aan een team van laboranten.
Je dirige les pom pom girls.
Ik ben hoofd van de cheerleaders.
Je dirige le Service TV.
Ik ben hoofd van de tv-afdeling.
Andere zin voorbeelden
Je dirige cette institution.
Ik leid dit instituut.
Je dirige un service de secours aux chiens à Venice.
Ik run een op geloof gebaseerde hondenrescue dienst in Venice.
Je dirige l'entreprise maintenant.
Ik leid het bedrijf nu.
Je dirige un atelier clandestin et Délia est ma meilleure ouvrière.
Ik run een naaiatelier in de kelder, en Delia is m'n beste kracht.
Non, je dirige une galerie d'art dans Merchant City.
Nee, ik heb een kunstgalerie in Merchant City.
Je dirige des fonds spéculatifs.
Ik leid een beleggingfonds.
Je dirige mon propre destin!
Ik heb mijn eigen bestemming!
Je dirige cet endroit.
Ik leid deze plek.
Je dirige la ménagerie du palais.
Ik beheer de menagerie van 't paleis.
Je dirige une clinique du sport.
Ik run een sportkliniek.
S'il vous plait, je dirige une entreprise de technologie.
Alsjeblieft, ik leid een technologiebedrijf.
Je dirige le tournage d'une pub.
Ik ga vandaag een reclame regisseren.
Je dirige cette ville.
Ik beheer deze stad.
Je dirige une salle de boxe.
Ik heb een boksschool.- Oké.
Je dirige un centre commercial à Florence, Alabama.
Ik run een winkelcentrum in Florence, Alabama.
Je dirige un site de potins en ligne.
Ik beheer een roddel website online.
Je dirige des concours de Noël depuis 30 ans.
Ik dirigeer al 30 jaar Kerst opvoeringen.
Je dirige deux affaires, non?
Ik heb toch twee bedrijven?

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0675

Zie ook


que je dirige
dat ik leid dat ik leiding geef dat ik regisseer dat ik het commando heb dat ik hier run
je dirige cette
ik leid deze ik heb hier ik ben de baas in deze
mais je dirige
maar ik heb maar ik leid maar ik run maar ik bezit maar ik regeer
et je dirige
en ik run en ik heb en ik leid
je dirige cet endroit
ik leid deze plek ik run deze plaats ik deze plek run
je dirige ces réunions
ik leid deze bijeenkomsten
je dirige la ville
ik leid de stad leid ik star city
je dirige une équipe de génies
leid ik een team van genieën leid ik een team van geniën
je dirige star city en tant que maire
leid ik star city , als de burgemeester
je vous dirige
ik stuur u zal ik u de route geven leid ik jou

Woord voor woord vertaling


"Je dirige" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer