JE NE PENSE PAS QUE CE IN NEDERLANDS

Vertaling van Je Ne Pense Pas Que Ce in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0815

Voorbeelden van het gebruik van Je Ne Pense Pas Que Ce in een zin en hun vertaling

Je ne pense pas que ce soit le tueur.
Ik denk niet dat het de moordenaar is.
Je ne pense pas que ce soit aussi simple.
Ik denk niet dat het zo eenvoudig is.
Madame, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Mevrouw, ik denk niet dat dat een goed idee is.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais.
Ik denk niet dat dat een goed idee is, maar.
Je ne pense pas que ce soit tes ordres.
Ik geloof niet dat dat je opdracht was.
Je ne pense pas que ce serait sain pour moi, doc.
Ik geloof niet dat dat gezond voor me zou zijn, doc.
Andere zin voorbeelden
Mais je ne pense pas que ce soit arrivé dans la voiture.
Maar ik denk niet dat het in de auto is gebeurd.
Je ne pense pas que ce soit bizarre.
Ik denk niet dat dat gek is.
Je ne pense pas que ce soit bien passé.
Ik denk niet dat 't zo'n succes was.
Je ne pense pas que ce soit ça.
Ik denk niet dat het dat is.
Je ne pense pas que ce soit son vrai nom.
Ik geloof niet dat dat zijn echte naam is.
Je ne pense pas que ce soit un animal.
Ik denk niet dat 't een dier was.
Je ne pense pas que ce soit vrai.
Ik denk niet dat dat waar is.
Je ne pense pas que ce soit un enfant.
Ik denk niet dat het een kind is.
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Ik denk niet dat het een goed idee is.
Je ne pense pas que ce soit un problème.
Ik geloof niet dat dat het probleem is.
Non, je ne pense pas que ce soit vrai, maman.
Nee, ik denk niet dat dat klopt, mama.
Je ne pense pas que ce soit vrai.
Ik denk niet dat het waar is.
Je ne pense pas que ce soit le problème.
Ik denk niet dat dat het probleem is.
Je ne pense pas que ce soit le cas.
Ik geloof niet dat dat het geval is.
Je ne pense pas que ce soit si simple.
Ik denk niet dat het zo simpel is.
Et je ne pense pas que ce soit sain.
En ik denk niet dat dat gezond is.
Je ne pense pas que ce soit vrai.
Ik geloof niet dat dat waar is.
Je ne pense pas que ce soit fini.
Ik denk niet dat het voorbij is.
Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Nee, ik denk niet dat dat nodig is.
Je ne pense pas que ce soit temporaire.
Ik denk niet dat het tijdelijk is.
Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Maar ik denk niet dat dat een goed idee is.
Non, mais je ne pense pas que ce sniper soit de la police.
Nee, maar ik denk niet dat het een NYPD sluipschutter was.
Je ne pense pas que ce soit rationnel.
Ik denk niet dat dat rationeel is.
Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous ayons fait.
Ik denk niet dat het iets was dat wij gedaan hebben.

Uitslagen: 244, Tijd: 0.0815

Zie ook


et je ne pense pas que
en ik denk niet dat en ik geloof niet dat en ik vind niet dat

"Je ne pense pas que ce" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer