JE VOUS LE PROMETS IN NEDERLANDS

Vertaling van Je Vous Le Promets in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0656

Voorbeelden van het gebruik van Je Vous Le Promets in een zin en hun vertaling

Beloof ik

Ça je vous le promets.
Dat beloof ik je.
Oui, je vous le promets.
Dat beloof ik.
Non, je vous le promets.
Natuurlijk, ik zweer het.
Je vous le promets.
Ik zweer het.
Anita n'a rien fait de mal, je vous le promets.
Anita heeft niets verkeerds gedaan, dat verzeker ik u.
Cela n'arrivera plus. Je vous le promets.
Het zal niet meer gebeuren, dat verzeker ik u.
Andere zin voorbeelden
Général, je vous le promets.
Generaal, dat beloof ik je.
Je vous le promets, je ne sais pas!
Ik zweer het, ik niet!
Nous allons prendre soin de lui, je vous le promets.
We zullen goed voor hem zorgen, dat beloof ik.
Ils paieront pour ce qu'ils ont fait, je vous le promets.
Ze zullen boete voor hun daden, dat verzeker ik u.
Vous plaisantez? Je vous le promets.
Natuurlijk niet. ik zweer het.
Ça va valoir la peine d'attendre, je vous le promets.
Het zal het wachten waard zijn, dat beloof ik.
Et à partir de maintenant, je vous le promets.
En vanaf nu beloof ik.
Laissez-moi monter. Je vous le promets!
Ik beloof het, ik zweer het!
Je veillerai sur lui. Je vous le promets.
Ik waak over hem, dat beloof ik.
Je n'en ferai pas, je vous le promets.
Dat zal ik niet doen, dat beloof ik.
Je ne te demanderai plus jamais rien comme ça, je vous le promets.
Ik zal zoiets nooit meer vragen, dat beloof ik.
Rien de bon, je vous le promets.
Niets goeds, dat beloof ik je.
Je vais bien m'occuper d'elle, je vous le promets.
Ik zal goed op haar letten, dat beloof ik.
Plus jamais, je vous le promets.
Nooit meer, dat beloof ik je.
Ça sera moins horrible, je vous le promets.
Het zal minder afschuwelijk zijn, dat beloof ik.
Vous vous sentirez mieux, je vous le promets.
Je zult je beter te voelen, dat beloof ik.
Bien sûr que si, je vous le promets.
Jawel, dat beloof ik.
Ce sera bien plus parlant, je vous le promets.
Hij wordt nog veel onderhoudender, dat beloof ik.
Tout ira bien, je vous le promets.
Het komt wel goed, dat beloof ik.
Il ne blessera personne d'autre David, je vous le promets.
Hij zal niemand meer pijn doen, David, dat beloof ik.
Non non, je vous le promets.
Nee, dat beloof ik je.
Je vous le promets, Messieurs.
Ik verzeker u, heren.
Je vous le promets, vos photos ne seront pas publiées.
Ik beloof dat uw foto niet zal worden gepubliceerd.
Soyez tranquille, je vous le promets.
Wees gerust, ik beloof het u.”.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.0656

Zie ook


ça je vous le promets
dat beloof ik je
je le promets
beloof ik ik zweer het
je te le promets
ik beloof het
je vous promets que
ik beloof dat
mais je vous promets
maar ik beloof je maar ik kan je verzekeren
et je vous promets
en ik beloof je dan beloof ik je
je vous promets qu'
ik beloof dat
je vous promets qu'on
ik beloof dat we
je vous promets qu'il
beloof ik dat er zal hij ik beloof het
je promets de vous
ik beloof zal ik u
je vous promets qu'elle
ik beloof je dat ze ik garandeer u , dat ze ik kan je verzekeren dat ze
je vous promets ceci
ik zal u dit beloven dit beloof ik
je vous promets rien
ik kan niks beloven ik beloof niets
je vous promets que je
ik beloof dat ik ik zweer dat ik ik beloof je , ik
je vous promets que vous
ik beloof je dat je
et je vous promets que
en ik beloof u dat dan beloof ik je dat en ik beloof je , dat
je vous promets que ça
ik beloof dat het ik beloof het , het ik beloof je , dat dit
je ne vous promets rien
ik kan niets beloven ik beloof niets ik ga het niet beloven
je vous promets que nous
ik beloof u dat we
mais je vous promets que
maar ik beloof je dat maar ik verzeker u dat maar ik kan je verzekeren dat

Woord voor woord vertaling


je
- ik het lk dat mijn
vous
- je u jullie jij jou
promets
- beloof zal belooft

S Synoniemen van "je vous le promets"


"Je vous le promets" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer