KENSI IN NEDERLANDS

Vertaling van Kensi in het Nederlands

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0842

kensi (228) kens (3) kensi's (12)

Voorbeelden van het gebruik van Kensi in een zin en hun vertaling

Kens

( kens , ken , kensi )
Kensi, combien de temps nous avons?
Kens, hoeveel tijd hebben we nog?
Kensi, ça va?
Kens, gaat het?

Kensi's

Une des mauvaises manies de Kensi.
Een van Kensi's slechte gewoonten.
La mère de Kensi.
Kensi's moeder.
Andere zin voorbeelden
Kensi et Deeks ont trouvé Bryant.
Kensi en Deeks vonden Bryant.
Kensi et Deeks sont en route mais j'ai pensé que vous devriez voir.
Kensi en Deeks zijn onderweg, maar ik dacht dat je het moet zien.
Deeks, toi et Kensi êtes dans le van?
Deeks zijn Kensi en jij in het busje?
Tu est prête, Kensi?
Ben je klaar, Kens?
On met Kensi et Deeks dessus.
Zet Kensi en Deeks er op.
Kensi, Deeks, occupez-vous de l'école.
Kensi, Deeks, ga naar de school.
Tu connais tous les amis de Kensi?
Ken je al Kensi's vrienden?
Kensi, tu vois un des hommes de Stevens?
Kensi, zie je Stevens' mannen?
Je viens de trouver le camion à plateau de Kensi.
Ik vond net Kensi's oprijwagen.
Que Kensi et Deeks organisent un transport au hangar à bateaux.
Laat Kensi en Deeks vervoer regelen naar het boothuis.
Rétrécissement d'une description de la voiture de Kensi.
Eerst even de beschrijving van Kensi's auto er bij halen.
Kensi, Deeks, filez à l'hôpital.
Kensi, Deeks, gaan naar het ziekenhuis.
Dis à Kensi que nous sommes presque à l'appartement de Kensi.
Zeg Hetty dat we bijna bij Kensi's flat zijn.
Kensi et Deeks vous ferez la distraction.
Kensi en Deeks, jullie zijn de afleiding.
Il a cherché dans l'appartement de Kensi, aussi.
Hij heeft ook Kensi's flat doorzocht.
Une semaine auparavant, Clairmont tue le père de Kensi.
Een week later vermoordt Clairmont Kensi's vader.
Kensi, ils se sont arrêtés au 30ème étage.
Kensi, ze stoppen op de 30e verdieping.
Kensi semble avoir perdu quelque chose.
Kensi lijkt iets kwijt te zijn.
Kensi et Deeks arrivent dans cinq minutes.
Kensi en Deeks zijn hier over vijf minuten.
Kensi, on est là.
Kensi, we zijn er.
Kensi, derrière toi!
Kensi, achter je!
J'ai vu la façon dont il vous regarde, Kensi.
Ik zie hoe hij naar je kijkt, Kensi.
Bouges pas Kensi.
Niet doen, Kensi.
Je suis l'agent spécial Kensi Blye, NCIS.
Ik ben Speciaal Agent Kensi Blye, NCIS.
Callen, vous, Kensi.
Callen, jij, Kensi.
Tu parles autant à Kensi pendant une planque?
Praat je zoveel met Kensi tijdens surveillance?

Uitslagen: 246, Tijd: 0.0842

Zie ook


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer