L' APPEL IN NEDERLANDS

Vertaling van L' Appel in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1292

Voorbeelden van het gebruik van L' Appel in een zin en hun vertaling

La conformité avec les dispositions reprises dans l'appel;
De conformiteit met de in de oproep opgenomen bepalingen;
D'où venait l'appel?
Van waar komt die oproep?
Si je loupe l'appel, Grey va me tuer.
Als ik de oproep mis maakt Grey me af.
Je n'ai pas entendu l'appel.
Ik heb de oproep niet gehoord.
Un accord entre les parties, le travailleur ne poursuit pas l'appel;
Een akkoord tussen de partijen, de werknemer gaat niet verder in beroep;
Il y a l'appel, qui semble plus possible.
Er lijkt meer mogelijk te zijn in hoger beroep.
Il disait littéralement"l'appel.
Hij bedoelde' telefoontje' letterlijk.
Les autres, qui n'entendent pas l'appel, ne pourront pas survivre.
De anderen, die de oproep niet horen... zullen het niet overleven.
J'aurais dû chronométrer l'appel, on tient un record.
Ik zou de tijd van dat gesprek moeten bijhouden. Dat moet een record zijn.
On continue à répondre à l'appel," je suis là.
We blijven de oproep beantwoorden met:" Hier ben ik.
Si nous ne pouvons pas tracer l'appel, nous devrons aller chercher Jerry.
Als we de oproep niet kunt traceren, moet Jerry het ergens oppikken.
L'appel, et l'accord de Noël.
Het beroep en de Kerstmis schikking.
On devrait se retrouver dans cette pièce après l'appel, aux alentours de minuit.
Laten we hier na dat gesprek weer afspreken, dus rond middernacht.
La cour... Ils ne veulent pas entendre parler de l'appel, ces bâtards.
De rechtbank... ze wilden het beroep niet eens aanhoren, de klootzakken.
Et je suis désolé pour l'appel, mais j'étais assez surpris.
Sorry van het telefoontje, het verraste me.
Merci pour l'appel, Constantine.
En bedankt voor de oproep, Constantine.
L'appel... venait du Président Heller.
Het telefoontje was van president Heller.
Je vais passer l'appel, mais les douches sont individuelles.
Ik ga bellen, maar het zijn aparte douches.
C'est que Vonda a passé l'appel, mais la batterie était morte;
Kijk, Vonda deed de oproep maar de batterij was dood;
Êtes-vous prêt pour l'appel, s'il vient?
Bent u klaar voor het gesprek, als het gaat?
J'ai entendu l'appel. J'étais dans le coin.
Ik hoorde de oproep, en ik was in de buurt.
Schmidt a passé l'appel, et tout s'est passé comme je l'espérais.
Schmidt pleegde het telefoontje en alles liep af zoals ik gehoopt had.
On a tracé l'appel, et il venait de l'intérieur de cette maison.
We hebben het gesprek getraceerd, en er is uit dit huis gebeld.
Dès que nous avons eu l'appel, nous sommes venus.
Na het telefoontje zijn we hierheen gegaan.
D'où venait l'appel?
Waar kwam de oproep vandaan?
J'ai déjà eu l'appel, Bruce.
Ik heb de oproep al gekregen, Bruce.
Mais il a fini l'appel, donc je suppose que fut ma réponse.
Maar hij eindigde het gesprek, dus dat was vermoedelijk mijn antwoord.
Vous étiez où, au moment de l'appel?
Waar was je toen de oproep kwam?
La commission administrative mentionne dans l'appel, par fonction.
De bestuurscommissie vermeldt in de oproep per functie.
Pour accepter l'appel, appuyer sur un.
Om het gesprek aan te nemen, drukt u op' een.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1292

Woord voor woord vertaling


"L' appel" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer