L'AMÉRICAIN IN NEDERLANDS

Vertaling van L'américain in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.088

Voorbeelden van het gebruik van L'américain in een zin en hun vertaling

Si l'Américain s'échappe, je serai obligé de tuer tout le village.
Als die Amerikaan ontsnapt, moet ik iedereen in het dorp doodschieten.
Hé, l'Américain.
Hey, Amerikaan.
L'Américain est fou.
De Amerikaan is gek.
Et l'Américain?
En de Amerikaan?
L'américain a fermé la porte d'autres.
De Amerikaanse sloot de andere deur.
L'Américain qui nous hait mais qui dévore nos revues.
De Amerikaanse jongen die ons haat, maar onze tijdschriften niet kan weerstaan.
Andere zin voorbeelden
Vous êtes l'Américain?
Jij bent Amerikaan?
Vous êtes l'Américain?
Ben jij de Amerikaan?
Et pour l'Américain moyen, l'université est de plus en plus inaccessible.
Voor gemiddelde Amerikanen ligt een opleiding buiten bereik.
Mets le à côté de l'Américain.
Stop hem naast die Amerikaan.
Et chaque année, l'Américain moyen mange 8 araignées dans son sommeil.
En elk jaar, eet de gemiddelde Amerikaan acht spinnen op in zijn slaap.
Le soldat Hebron jure que c'est l'Américain qui l'a frappé.
Volgens soldaat Hebron is hij geslagen door de Amerikaanse luitenant.
Il dit que c'est le divertissement de l'Américain ordinaire.
Hij zei dat dit was hoe gewone Amerikanen hun entertainment krijgen.
Mme Nusser, l'Américain n'est pas M. Nusser.
Mejuffrouw Nasar, de Amerikaan is niet meneer Nasar.
L'américain a tué Vasili.
De Amerikaan heeft Vasili neergeschoten.
Fais ce que l'Américain te demande.
Doe wat de Amerikaan wil.
Phileas Fogg quitta le wagon, et l'Américain le suivit sur la passerelle.
Fogg verliet den waggon en de Amerikaan volgde hem op de brug.
Vous avez laissé l'Américain s'échapper.
Je hebt de Amerikaan laten ontkomen.
L'américain qui poursuivait Yates m'a suivie.
De Amerikaan die achter Yates aanzat, is me gevolgd.
Où est l'Américain?
Waar is de Amerikaan?
L'Américain est très beau.
De Amerikaan is erg knap.
Tu es l'américain?
Ben jij de Amerikaan?
Et l'Américain?
En de Amerikaan?
Mais l'Américain.
Maar de Amerikaan.
Je parie 1 0 dollars sur l'Américain.
Ik zet tien dollar op de Amerikaan.
Son frère est mort dans le fort où est l'Américain.
Z'n broer stierf in het fort waar de Amerikaan is.
Parle-moi de l'Américain.
Vertel me over de Amerikaan.
Carlos m'a parlé de l'Américain.
Carlos heeft me over de Amerikaan verteld.
Tu sais, l'Américain.
Je weet wel, de Amerikaan.
Elle a souri à l'Américain.
Zij lacht naar de amerikaan.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.088

"L'américain" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer