L'ARGENT QU' IN NEDERLANDS

Vertaling van L'argent Qu' in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1097

geld dat (103) geld wat (7) geld die (2)

Voorbeelden van het gebruik van L'argent Qu' in een zin en hun vertaling

Geld dat

Avec l'argent qu'il volait à la... à la CIA.
Met geld dat hij stal van de CIA.
L'argent qu'elle me vole.
Geld dat ze van me heeft gestolen.

Het geld dat

J'ai tout l'argent qu'il nous faut.
Ik heb al het geld dat we nodig hebben.
J'ai trouvé l'argent qu'Hasty blanchissait pour vous.
Ik vond het geld dat Hasty witwaste voor jou.

Het geld wat

L'argent qu'on a mis de côté pour Amy.
Het geld wat we voor Amy opzij hadden gelegd.
Et l'argent qu'elle a pris, la plupart appartenait à mes clients.
En het geld wat zij pakte, het meeste behoorde toe aan mijn klanten.

Het geld, dat

Perkins vous rendra l'argent qu'il vous a pris.
Perkins geeft u het geld, dat hij u afpakte.
Il a payé sa rentrée dans l'Organisation. Avec l'argent qu'il vous a volé.
Hij heeft zich weer helemaal ingekocht... met het geld, dat hij van jou gestolen heeft.
Andere zin voorbeelden
Ce qui explique l'argent qu'il avait avec lui.
Dit verklaart het cash geld wat hij bij zich droeg.
Et l'argent qu'il m'a laissé?
En 't geld dat hij me naliet?
L'argent qu'on aurait pu gagner.
Het geld dat we konden verdienen.
C'est l'argent qu'il essayait d'extorquer à Pacific West Glass.
Dit is het geld dat hij probeerde af te persen van Pacific West Glass.
Bonnie, où est-ce que tu as mis l'argent qu'on a volé?
Bonnie, waar deed je het geld die we steelden?
Tu sais à propos de l'argent qu'Emily a volé à son père?
Weet je van het geld dat Emily stal van haar vader?
C'est tout l'argent qu'on a caché.
Dat is al het geld dat ik heb weggestopt.
J'ai l'argent qu'il m'a donné.
Ik heb het geld dat hij me gegeven heeft.
Même l'argent qu'il a réclamé.
Zelfs het geld dat hij vroeg.
L'argent qu'on vous a donné.
Het geld dat we je gaven.
Elle s'est probablement vantée de tout l'argent qu'elle a eu.
Ze schepte vast op over al het geld dat ze kreeg.
L'argent qu'ils ont promis pour la capture de Billy.
Die dollars die ze jou geven om Billy in te leveren.
J'ai dépensé tout l'argent qu'ils m'ont donné.
Ik gaf al het geld uit dat ze me gaven.
Regina m'a laissé touché un peu de l'argent qu'Angelo m'a laissé.
Regina laat me wat van het geld gebruiken dat Angelo me heeft nagelaten.
Je n'ai pas dépensé l'argent qu'il m'a donné non plus.
Ik heb het geld dat hij me gegeven heeft ook niet uitgegeven.
Il va tout l'argent qu'elle allait utiliser pour sortir d'ici.
Daar ging al het geld dat ze zou gebruiken om hier vandaan te gaan.
Ravich a rendu l'argent qu'il a détourné moins de 5 minutes plus tard.
Ravich maakte meteen het geld over dat hij had verduisterd.
Ils ont trahi Carson, volé l'argent qu'on lui avait confié.
Ze verrieden Carson. Ze stalen het geld dat hem toevertrouwd was.
C'était l'argent qu'on économisait grâce au babysitting et les pourboires que tu as eu au magasins!
Het was ons geld dat we hebben gespaard door te babysitten en de fooien die je kreeg in de bandenshop!
Et avec tout l'argent qu'il faisait en tant que voix de Panda, il a construit son propre château au coin de la rue.
En met de bakken geld die hij verdiende als stem van The Panda bouwde hij z'n eigen kasteel verderop in de straat.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1097

Zie ook


l'argent qu' il
geld dat hij
donner l'argent qu'
van het geld geven dat
de l'argent qu' ils
geld dat zij geld dat ze geld betalen , wat ze
de l'argent qu' on
geld dat we geld wat we
l'argent qu' il m'
geld dat hij me
l'argent qu' il vous
geld , dat hij van jou geld dat u
tout l'argent qu' on
al dat geld dat we
l'argent qu' ils demandent
geld geven dat ze vragen het geld dat ze vragen
et l'argent qu' il
en het geld dat hij
l'argent qu' on va
hoeveel we eraan geld dat we nu
l'argent qu' elles ont
geld dat ze hebben
l'argent qu' elle avait
het geld dat ze had
l'argent qu' il te donne
geld dat je van 'm krijgt geld dat hij je geeft
l'argent qu' il nous faut
geld dat we nodig hebben
de l'argent qu' ils ont
geld dat zij hebben

Woord voor woord vertaling


qu'
-

"L'argent qu'" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer