L'ARRÊTE IN NEDERLANDS

Vertaling van L'arrête in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1757

besluit (87) het besluit (18) hem arresteren (9) hem stoppen (7) stoppen (10) hem tegenhouden (8) hem pakken (5) haar tegen (3) hem stopt (3)

Voorbeelden van het gebruik van L'arrête in een zin en hun vertaling

Hem arresteren

Alors, on l'arrête ou?
Gaan we hem arresteren?
Je l'arrête pour le meurtre du proviseur Reed.
Ik ga hem arresteren voor de moord op rector Reed.

Hem stoppen

Ils veulent qu'on l'arrête avec nos mains?
Hem stoppen met... onze handen?
Que quelqu'un l'arrête!
Dat is hem. Laat iemand hem stoppen!
Il... fallait que je l'arrête.
Ik moest hem stoppen.
Jusqu'à ce qu'on l'arrête.
Tot we haar stoppen.

Hem tegenhouden

On l'arrête?
Moeten we hem tegenhouden?
Je l'arrête comment?
Hoe kan ik hem tegenhouden?
On l'arrête.
We gaan hem pakken.
Jusqu'à ce qu'on l'arrête.
Tot we hem pakken.

Haar tegen

Quand elle est comme ça, rien ne l'arrête.
Als ze eenmaal zo doet, houd niks haar tegen.
Pourquoi personne l'arrête?
Waarom houdt niemand haar tegen?
Andere zin voorbeelden
Vous voulez que je l'arrête?
Zal ik hem arresteren?
On l'arrête comment?
Hoe kunnen we hem stoppen?
On l'arrête ou on poursuit la surveillance?
Willen we hem arresteren of doen we verder met de observatie?
Vous voulez qu'on l'arrête.
U wilt dat we hem arresteren.
Que quelqu'un l'arrête.
Laat iemand hem stoppen.
Il va attaquer et il faut qu'on l'arrête.
Hij gaat aanvallen en we moeten hem stoppen.
Comment on l'arrête?
Hoe kun je hem tegenhouden?
Alors, on l'arrête?
Al, moet ik hem arresteren?
Bon, alors on l'arrête comment?
Ok, maar, hoe gaan we hem stoppen?
Oui! Il faut que je l'arrête à nouveau!
Ik moet de trein laten stoppen!
Je propose qu'on l'arrête.
Zodra die jongen thuiskomt, kunnen we hem arresteren.
Il pourrait blesser quelqu'un avant qu'on l'arrête.
Kan hij iemand pijn doen voor we hem pakken.
Jusqu'à ce qu'on l'arrête.
Tot iemand hem stopt.
Il faut qu'on l'arrête.
We moeten hem tegenhouden.
Il faut qu'on l'arrête.
We moeten hem stoppen.
Il est à jeun? Que quelqu'un l'arrête.
Is hij nuchter, iemand moet hem stoppen.
Comment on l'arrête?
Hoe houden we haar tegen?
Jusqu'à ce que quelque chose l'arrête.
Tot iemand hem stopt.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.1757

"L'arrête" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer