L'IGNORANCE IN NEDERLANDS

Vertaling van L'ignorance in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0498

Voorbeelden van het gebruik van L'ignorance in een zin en hun vertaling

L'ignorance est une piètre excuse pour un meurtre.
Onwetendheid is een slecht excuus... voor moord.
Si l'ignorance est béatitude, alors la trisomie 21 doit être euphorie.
Als onwetendheid een zegen is, dan moet het syndroom van Down een euforie zijn.
Oui, l'ignorance me manque aussi.
Ik mis de onwetendheid ook.
Le pire n'est pas l'ignorance des gosses, mais d'imaginer demain.
De onwetendheid is niet erg, maar de gedachte aan morgen.
Les clubs hors-la-loi ne maintiennent pas leurs femmes dans l'ignorance.
Bandietenclubs houden hun vrouwen niet in het ongewisse.
Apparemment, nos relations étaient fondées sur l'ignorance.
Blijkbaar was onze gehele relatie gebouwd op het ongewisse.
Le plaisir... est dans l'ignorance.
Het plezier zit... in het niet weten.
Le temps, le sommeil et l'ignorance.
Tijd en slaap en niet weten.
Echouer et rester dans l'ignorance.
Slaag en je sterft, zak en je blijft onwetend.
C'est peut-être mieux de rester ici, dans l'ignorance.
Misschien is het beter als ik hier achterblijf, onwetend.
Andere zin voorbeelden
L'ignorance aurait pu être votre meilleure défense.
Onwetendheid is misschien je beste verdediging.
L'ignorance n'est pas bonne.
Onwetendheid is niet best.
Ces ordres sont le résultat de l'ignorance et de la peur de Starfleet.
Dat komt door de onwetendheid en angst van Starfleet.
L'ignorance n'est pas un argument.
Onwetendheid siert een basiscommandant niet.
Mais tu me laisses dans l'ignorance?
Hou je me daarom in het ongewisse?
Je suis venu ici à cause de l'ignorance de ma famille à Bitlis.
Ik kwam hier door de onwetendheid van mijn familie in Bitlis.
Parfois l'ignorance est une béatitude.
Soms is onwetendheid een zegen.
L'ignorance est votre combat.
Je strijdt voor de onwetendheid.
Pendant toute sa vie, cette femme lutta contre l'ignorance.
Deze vrouw vocht haar leven lang tegen de onwetendheid.
L'ignorance bien intentionnée est une maigre défense.
Goed bedoelde onwetendheid is een karige verdediging.
L'ignorance n'est pas synonyme d'innocence, Mlle Lane.
Onwetendheid is niet hetzelfde als onschuld Miss Lane.
L'ignorance ne protège pas de la sanction.
Onwetendheid beschermt niet tegen straf.
La violence, en d'autres termes, c'est l'ignorance.
Met andere woorden: geweld is onwetendheid.
C'est bien mieux que l'ignorance.
Dat is veel beter dan onwetendheid.
La science travaille à la frontière entre la connaissance et l'ignorance.
Wetenschap werkt op de grens tussen kennis en onwetendheid.
Vous pourriez appeler ça l'ignorance béate, mais c'est toujours de l'ignorance.
Je mag het zalige onwetendheid noemen. Maar het is nog steeds onwetendheid.
C'est quoi, l'ignorance?
Wat is onwetendheid?
Hourra pour la foi aveugle et l'ignorance.
Hoera, blind vertrouwen en onwetendheid.
Il est tout simplement l'ignorance.
Het is simpelweg onwetendheid.
Nous punissons l'ignorance.
Wij straffen onwetendheid.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0498

"L'ignorance" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer