L'OUBLIER IN NEDERLANDS

Vertaling van L'oublier in het Nederlands

Uitslagen: 244, Tijd: 0.4967

Voorbeelden van het gebruik van L'oublier in een zin en hun vertaling

Comment pourriez-vous l'oublier M. Ishihara?
Hoe kunt u dat vergeten, meneer Ishihara?
Comme si on pouvait l'oublier.
Alsof je dat kunt vergeten.

Het vergeten

Je veux juste l'oublier et continuer ma vie.
Laten we het vergeten, dan kan ik verder met mijn leven.
Je ferai attention à bien l'oublier dès que vous serez hors de ma vue.
Ik zal het vergeten zodra je uit het zicht bent.
Andere zin voorbeelden
On ne doit pas l'oublier.
Dat mag men niet vergeten.
C'est un ennemi, faudrait pas l'oublier.
Het is de vijand. Vergeet dat niet.
Mais quand tu es prêt, tu dois l'oublier.
Maar als je het gedaan hebt... moet je het vergeten.
Vous m'avez trahi et je vous promets de ne pas l'oublier.
U heeft me verraden, en ik verzeker u dat ik dat niet vergeet.
Nous ne devons pas l'oublier.
We mogen dat niet vergeten.
Comment pourrais-je l'oublier?
Hoe kan ik die vergeten?
Votre visage, on ne peut l'oublier!
Jouw gezicht, is geen gezicht dat ik vergeet!
Si tu viens pour toucher ton lot, tu peux l'oublier.
Als je komt innen, dan kan je het vergeten.
Je l'ai caché de ce que j'ai vu pour l'oublier.
Ik verstop me voor wat ik zag en wil het vergeten.
Tu ne peux pas l'oublier.
Je kan niet vergeten.
Tu as choisi ce souvenir car tu aurais mieux fait de l'oublier.
Je koos deze herinnering, omdat het er een is die je liever vergeet.
Je risque de l'oublier.
Dan kan ik het vergeten.
Tu ressembles tant à un pacificateur que j'ai tendance à l'oublier.
Je lijkt zoveel op een Vredestichter dat ik dat vaak vergeet.
On doit l'oublier.
Je moet vergeten.
Tu ferais mieux de ne pas l'oublier.
Als je dat maar nooit vergeet.
Il veut que je m'excuse. Eh bien, il peut l'oublier.
Hij wil dat ik me verontschuldig, hij kan het vergeten.
Vous feriez mieux de ne pas l'oublier.
Je kunt dat beter niet vergeten.
Crois-tu que je vais l'oublier?
Denk je dat ik dat vergeet?
Si tu penses à quelque chose de radical, tu peux l'oublier.
Als je het over iets drastisch hebt, kun je het vergeten.
Qui... Qui peut l'oublier?
Wie zou dat kunnen vergeten?
Comment pourrais-je l'oublier?
Hoe kan ik het vergeten?
C'est moi ta seule parente. Ne t'avise pas de l'oublier.
Ik ben je enige naaste familie, als je dat maar niet vergeet.
C'est que je ne pouvais l'oublier.
Het is dat ik het niet kan vergeten.
Comment as-tu pu l'oublier?
Hoe kun je het vergeten?
Nous ne devons pas l'oublier.
Wij mogen dat niet vergeten.
Comment pourrais-je l'oublier?
Hoe kon ik het vergeten?

Uitslagen: 244, Tijd: 0.4967

"L'oublier" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer