LA GRÈVE IN NEDERLANDS

Vertaling van La Grève in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.03

Voorbeelden van het gebruik van La Grève in een zin en hun vertaling

La grève est finie.
Staking is voorbij.
Les indiens, la grève,
Indianen. Staking.
Avec la grève à Paris, à Roissy,
Met de staking in Parijs, het vliegveld.
La grève est finie.
De staking is voorbij.
La grève, le syndicat?
Staken? De bond?
Il nous faut faire la grève.
We moeten staken.
Andere zin voorbeelden
Vous avez lu à propos de la grève.
Je hebt over die staking gelezen.
Vous avez donné à Alicia l'idée de la grève de la dette?
Jij gaf Alicia het schuld staking idee,?
Lors de la grève des journaux.
Toen de kranten staakten.
La grève doit.
De staking moet.
Avec la grève et ce soir?
Met de staking en vanavond?
La grève de la dette fonctionne.
De schuld staking werkt.
On doit continuer la grève.
We moeten blijven staken.
Comment va la grève?
Hoe gaat de staking?
Mais vous n'annulez pas la grève?
En toch stop je niet met staken?
Mais la grève?
Maar de staking?
Ils ont gagné la grève.
Ze hebben de staking gewonnen.
De nouveaux développements dans la grève des éboueurs.
Nieuwe ontwikkelingen in de staking van de reinigingsdiensten.
La grève est finie.
De staking is voorbij,
Je suis allé soutenir mon frère pendant la grève.
Ik steunde mijn broer tijdens de staking.
Après 7 mois la grève fut arrêtée.
Na zeven maanden werd de staking afgeblazen.
Il est parti après la grève de 1888.
Cullington ging weg na de staking in'88.
Bien... Durant la grève, je suis tombé amoureux.
Ik werd verliefd tijdens de staking.
Nous avons déjà assez de problèmes avec la grève.
We hebben al genoeg problemen met de staking.
Il avait beaucoup d'amis pendant la grève.
Hij had vele vrienden tijdens de staking.
Bonne chance pour la grève.
Succes met de staking.
Il va rejeter le blâme pour la grève sur le Congrès.
Hij zal het congres de schuld geven van de staking.
On compte trois bombes par jour depuis la grève.
Sinds er gestaakt wordt, ontploffen er drie per dag.
Ce soir dans Smartline, la grève de la centrale.
In Smartline Staking in de Kerncentrale.
La grève pourrait tourner à notre avantage.
De politiestaking kan in ons voordeel werken.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.03

Zinnen in alfabetische volgorde


la grève

"La grève" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer