LA RESSOURCE IN NEDERLANDS

Vertaling van La Ressource in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1262

Voorbeelden van het gebruik van La Ressource in een zin en hun vertaling

Échec de création de la ressource & 160;: %1.
Hulpbron aanmaken is mislukt:%1.
Impossible de créer la ressource & 160;: %1.
Hulpbron aanmaken is mislukt:%1.
Impossible de charger la ressource« & 160; %1 & 160;».
De hulpbron '%1' kon niet worden geladen.
Impossible de charger la ressource« & 160; %1 & 160;».
De hulpbron '%1' kon niet worden geopend.
La ressource propre fondéesur le revenu national brut.
De eigen middelen uit het bruto nationaalinkomen( 1)BNI.
La ressource fondée sur le produit national brut.
Middelen op basis van het bruto nationaal product.

Gegevensbron

( source de données , ressource )
Vous n'avez pas accès à la ressource demandée.
U hebt geen toegang tot de verzochte gegevensbron.
Vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à la ressource demandée.
U bent niet geautoriseerd de verzochte gegevensbron te benaderen.

Vindingrijk

( plein de ressources , ingénieux , débrouillard )
Elle a de la ressource, Mais ça serait dépasser les limites.
Ze is vindingrijk, maar dat zou te ver gaan.
J'ai de la ressource.
Ik ben vindingrijk.
Andere zin voorbeelden
Échec du chargement de la ressource« & 160; %1 & 160;».
Laden van hulpbron '%1' is mislukt.
C'est quelqu'un qui a de la ressource, des contacts.
Dit is iemand met middelen, connecties.
Échec de la configuration de la ressource par défaut via D-Bus.
De standaard hulpbron via DBus configureren is mislukt.
Éditer la ressource.
Hulpbron bewerken.
Définit quand la ressource est disponible pour le projet.
Definieert wanneer de hulpbron aan het project beschikbaar is.
Modifier la ressource.
Hulpbron wijzigen.
Un nom court et informel pou la ressource.
Een korte informele naam voor de hulpbron.
Heureusement que vous avez de la ressource.
Gelukkig ben je vindingrijk.
La ressource %1 n'a pas un agenda défini.
Hulpbron%1 heeft geen gedefinieerde agenda.
Les initiales de la ressource.
De initialen van de hulpbron.
La ressource assignée ne trouve pas l'effort estimé.
De toegewezen hulpbron kan niet aan de geschatte inspanning voldoen.
Adresse courriel de la ressource.
Het e-mailadres van de hulpbron.
Édition de la ressource %1.
Hulpbron %1 bewerken.
Agenda défini quand la ressource est en cours de fonctionnement.
De agenda definieert wanneer de hulpbron actief is.
Essai de migration de« & 160; %1 & 160;» vers la ressource.
Proberen om '%1' naar hulpbron te migreren.
Impossible d'enregistrer la ressource« & 160; %1 & 160;», elle est verrouillée.
Er kon niet worden opgeslagen naar hulpbron'%1'. Deze is vergrendeld.
Impossible de récupérer la collection racine de la ressource %1.
Kan de hoofdverzameling van hulpbron%1 niet ophalen.
Prendre des rendez-vous & 160;: la ressource requise n'est pas disponible.
Maak afspraken: Vereiste hulpbron is niet beschikbaar.
Exemple d'un script Python qui imprime la ressource sur l'information de disponibilité.
Voorbeeld python-script dat informatie over hulpbron bezet print.
Les gens, la ressource ultime.
Mensen, de ultieme hulpbron.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.1262

Zie ook


la ressource anniversaire
de verjaardagsbron verjaardagenbron
la ressource liés
de hulpbron die gebonden zijn
de la ressource complémentaire
aanvullende middelen bijkomende middelen
assignations de la ressource
toewijzingen van hulpbronnen
la ressource en péril
visbestanden in gevaar te brengen
j'ai de la ressource
ik ben een vindingrijke ik heb reserves
la ressource propre fondée
de eigen middelen op basis gebaseerde eigenmiddelenbron
et la ressource complémentaire
en de aanvullende middelen
pour préserver la ressource
rijkdommen in stand te houden
de l'accès à la ressource
toegang tot de bestanden
la pêche sur la ressource
visserij op de visbestanden
la ressource sur l'information de disponibilité
du partage de la ressource ou du bien foncier
la rareté de la ressource en eau et les sécheresses
waterschaarste en droogte waterschaarste en droogten
de rareté de la ressource en eau et de sécheresse
van waterschaarste en droogte rond waterschaarste en droogte
de la rareté de la ressource en eau et des sécheresses
waterschaarste en droogte van waterschaarste en droogten
la politique européenne relative à la rareté de la ressource en eau
van het europese beleid inzake waterschaarste
la plus grande ressource
grootste bron grootste hulpbron het grootste potentieel van
la seule ressource qui
enige bron die de enige hulpbron die
de notre ressource la plus précieuse
van ons meest waardevolle potentieel onze kostbaarste bron

"La ressource" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer