LA VAGUE IN NEDERLANDS

Vertaling van La Vague in het Nederlands

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0558

Voorbeelden van het gebruik van La Vague in een zin en hun vertaling

Golf

( golfe , vague , golf )
Vous avez 23 heures avant que la vague mortelle ne frappe.
Jullie hebben 23 uur tot de dodelijke golf er is.
Vous avez 23 heures avant que la vague mortelle arrive.
Jullie hebben 23 uur tot de dodelijke golf er is.

De golf

La vague avance, mais le surfeur ne va pas avec elle.
De golf gaat verder, maar de surfer niet.
La vague disait le nom de Ginny.
De golf zei de naam Ginny.
La vague de nouveaux immigrants.
De vloedgolf van nieuwe immigranten.
C'est une victime... mais pas à cause de la vague.
Wel een slachtoffer. Maar niet van de vloedgolf.
Andere zin voorbeelden
Je cherche la vague parfaite.
Ik ben op zoek naar de perfecte golf.
La vague arrive!
De golf komt!
Tu ne saurais pas où je peux trouver la vague parfaite par hasard?
Je weet toevallig niet waar ik de perfecte golf kan vinden?
Je cherche la vague parfaite juste pour moi.
Ik zoek de perfecte golf voor mij alleen.
La vague de morts arrivera dans 10 jours.
De golf des doods komt over tien dagen.
Si la vague arrive, on sera mieux ici.
Als de golf komt, zijn we hier.
Le Pipe c'est la vague la plus difficile du monde.
Pipe is 's werelds allerzwaarste golf.
Alors tu as bien ressenti la vague?
Dus je voelde de golf wel?
C'est... la vague verte ici.
Dat is deze groen golf hier.
Personne ne veut le faire, mais la vague mortelle sera là dans 10 jours.
Niemand wil dit, maar de golf des doods komt over tien dagen.
O Dieu! Ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable?
O God, kan ik er niet één redden van die meedogenloze golf?
Être assis sur l'eau... attendant la vague parfaite.
In het water zitten wachtend op die perfecte golf.
La vague de soliton se dirige toujours vers Lemma II.
De golf is nog steeds op weg naar Lemma 2.
La vague est à 23 kilomètres derrière nous.
De golf is 23 kilometer achter ons.
La vague nous rattrape.
De golf haalt ons in.
La vague est là.
Daar komt de golf.
Mais pour les surfer, tu dois laisser la vague t'avoir.
Maar om goed te surfen moet je de golf je laten sturen.
Tu rêvais encore de la vague?
Je droomt nog steeds van de golf?
Quand, avant ou après la vague mortelle?
Wanneer? Voor of na de golf des doods?
On a franchi la vague,
We zijn door de golf heen.
Je veux que tu rejoignes la vague déjà en mouvement.
Ik heb het over aansluiten bij een vloedgolf die al in beweging is.
La vague promesse d'une rencontre intime?
De vage belofte van een intieme ontmoeting?
L'homme qui a surfé la vague.
De man, die op een golf surfde.
La vague de violence n'est pas due aux seuls TLET.
De opleving van geweld is niet het werk van de LTTE alleen.

Uitslagen: 242, Tijd: 0.0558

Woord voor woord vertaling


"La vague" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer