LE MEILLEUR MOMENT IN NEDERLANDS

Vertaling van Le Meilleur Moment in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0494

goed moment (10) beste moment (38) de beste tijd (31) hoogtepunt (8) het beste deel (6) het hoogtepunt (6) het mooiste moment (5) geschikte moment (2) goede moment (4)

Voorbeelden van het gebruik van Le Meilleur Moment in een zin en hun vertaling

Goed moment

Mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour toi d'être avec tes enfants.
Maar misschien is dit geen goed moment om bij je kinderen te zijn.
Ce n'est pas le meilleur moment mais nous avons peur pour vous.
Misschien is dit geen goed moment, maar we waren bang voor u.
Duke, c'est le meilleur moment de la journée.
Duke, dit is het beste deel van de dag.
Tu connais le meilleur moment de ma journée?
Weet je wat het beste deel van mijn dag is?
Le meilleur moment de ma journée.
Het hoogtepunt van mijn dag.
C'est le meilleur moment de ma journée.
Het is het hoogtepunt van mijn dag.

Beste tijd

Ce n'est pas le meilleur moment d'avoir le cerveau d'une adolescente.
Ik denk niet dat dit de beste tijd is dat ik op tiener-hersenen ga.
Le meilleur moment sera à minuit pile.
De beste tijd om te kijken, is tegen middernacht.

Het beste moment

Pas le meilleur moment Curtis.
Niet het beste moment, Curtis.
C'est le meilleur moment pour frapper?
Is dat het beste moment om aan te vallen?
Andere zin voorbeelden
Le meilleur moment de ma journée.
Hoogtepunt van mijn dag.
Le meilleur moment de mes mariages a toujours été le premier jour.
Het beste deel van m'n huwelijken was altijd de eerste dag.
Ce n'est pas le meilleur moment de ma journée,
Dit is ook niet het hoogtepunt van mijn dag.
Te voir et être avec toi est le meilleur moment de la journée.
Jou zien en bij je zijn is het beste deel van iedere dag.
Ce n'est pas le meilleur moment.
Nu is geen goed moment.
Te faire tuer serait le meilleur moment de sa semaine.
Jou te doden zou het hoogtepunt van zijn week zijn.
Regarde, c'est le meilleur moment.
Kijk, dit is het beste deel.
Ce n'est peut-être pas le meilleur moment.
Dit is echt niet zo'n goed moment om te praten.
Ce sera le meilleur moment de ma journée.
Dit is het hoogtepunt van m'n dag.
Me réveiller avec toi est le meilleur moment de ma journée.
Samen met jou wakker worden is het beste deel van de dag.
Oui, maintenant n'est peut être pas le meilleur moment.
Misschien is dit geen goed moment.
Ce n'est pas le meilleur moment pour parler affaires, mais.
Dit is niet het geschikte moment om over zaken te spreken, maar.
Le meilleur moment de ma vie.
De beste tijd van mijn leven.
Vous avez choisi le meilleur moment pour commencer à suivre les ordres.
Je pikte 'n goed moment om plots bevelen op te volgen.
Vous gaspillez le meilleur moment de la journée.
Jullie verspillen 't beste deel van de dag.
C'est le meilleur moment de toute ma vie.
Dit is het mooiste moment van mijn leven.
Ce fut le meilleur moment de ma vie.
Dit was de beste tijd van mijn leven.
Le meilleur moment, c'est maintenant.
Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour entamer cette discussion.
Misschien is dit eigenlijk niet het beste moment voor deze discussie.
C'est quand, le meilleur moment pour avoir des enfants?
Wat is het beste moment om kinderen te krijgen?

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0494

Zie ook


pas le meilleur moment
niet het beste moment niet de beste tijd geen goed moment niet het geschikte moment
c'est le meilleur moment
dat is de beste tijd dit is het beste deel dit is het beste moment dit is zeker het mooiste moment zo'n mooie tijd
vraiment le meilleur moment
echt het beste moment echt de beste tijd
le meilleur moment pour moi
het beste moment voor mij de beste tijd voor mij
c'est pas le meilleur moment
dit niet het geschikte moment is dit is niet zo'n best tijdstip dit is niet het beste moment dit niet een geschikt moment
le meilleur moment que j'
leukste wat ik in tijden beste tijd , die ik
ce n'est pas le meilleur moment
dit is niet het beste moment de timing is niet geweldig is dit geen goed moment
le moment
tijd het moment nu
pour le moment
op dit moment nu voorlopig momenteel
pas le moment
niet het moment niet de tijd geen tijd nu niet
le moment
het moment tijdstip waarop moment waarop
sur le moment
op dat moment toen over wanneer
un meilleur moment
beter moment een betere tijd
de meilleur moment
beter moment betere tijd
mon meilleur moment
mijn beste moment mijn hoogtepunt
mais pour le moment
maar nu maar op dit moment maar voorlopig
dès le moment
zodra vanaf het moment vanaf het ogenblik
pas pour le moment
nu niet niet op dit moment momenteel niet voorlopig nog niet
entre le moment
tussen het tijdstip waarop tussen het ogenblik waarop tussen het moment
à un meilleur moment
op een beter moment beter tijdstip

Woord voor woord vertaling


meilleur
- beste
moment
- moment tijd nu ogenblik

S Synoniemen van "le meilleur moment"


bon moment
TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer