LES ACCUSATIONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Les Accusations in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1212

Voorbeelden van het gebruik van Les Accusations in een zin en hun vertaling

Les accusations de Rome s'avèrent stratégiquement brillantes.
De strategie van Rome bij deze aanklacht is briljant.
Je viens d'aller au Savoy pour me renseigner sur les accusations de Violet.
Ik ging net naar de Savoy om navraag te doen over Violet's aanklacht.
Non, les accusations sont maintenues.
Nee, de aanklacht staat nog steeds.
Et les accusations concernant Abigail McDeere?
En de aanklacht volgens Abigail McDeere?
Ce n'est le moment pour les accusations, auto-distribuées ou pas.
Dit is niet de tijd voor beschuldigingen, op jezelf gericht of niet.
Mon client ne va pas être intimidé par les accusations grossières de Patty Hewes.
Mijn cliënt zal geen angst aangejaagd worden door vulgaire beschuldigingen van Patty Hewes.
Les accusations sont incroyables, mais.
De aantijgingen zijn ongelofelijk, maar.
Les accusations sont graves, les répercussions immenses.
De aantijgingen zijn serieus, de gevolgen enorm.
Andere zin voorbeelden
Les accusations qui ont été faites.
De beschuldigingen die zijn gedaan.
Vous laissez tomber toutes les accusations contre moi.
Je laat alle aanklachten tegen mij vallen.
Si les accusations sont vraies, et bien... putain!
Als de beschuldigingen waar zijn, dan... verdomme zeg!
Les accusations d'exploitation d'enfants contre des compagnies Américaines ont explosé toutes les statistiques.
Aanklachten voor kinderarbeid tegen amerikaanse bedrijven... zijn behoorlijk opgeblazen.
Lisez les accusations.
Lees de aanklachten voor.
Les accusations étaient fausses?
Waren de beschuldigingen vals?
Les accusations sont-elles vraies?
Zijn de beschuldigingen waar?
Les accusations sont levées.
Alle aanklachten worden ingetrokken.
Les accusations sont écrasantes.
De aanklachten zijn overweldigend.
Les accusations, la colère.
De beschuldigingen, de woede.
Il a forgé les accusations pour que tout le U. S. Marshals Service.
Hij verzon de aanklachten zodat de hele U.S. Marshals Service... hem zou helpen.
Toutes les accusations sont abandonnées.
Alle aanklachten ingetrokken.
Tout d'abord, Eva Heissen est libre, toutes les accusations sont abandonnées.
Ten eerste: Eva Heissen gaat vrijuit, alle aanklachten vervallen.
Vous niez donc les accusations?
Dus je ontkent de aantijgingen?
Mon client ne reconnaît pas les accusations de menaces illégales.
Mijn cliënt ontkent de beschuldigingen van onrechtmatige bedreigingen.
Les accusations sont fausses.
De aanklachten zijn nep.
Nous avons juste les accusations d'Alex.
Alleen de beschuldiging van Alex.
Je... Je me prononce contre lui pour toutes les accusations.
Ik acht hem schuldig aan alle aanklachten.
Vous avez entendu les accusations du camarade Fiedler.
U heeft de beschuldigingen van kameraad Fiedler gehoord.
Les accusations sont retirées, mais ils l'ont gardée.
De aanklachten klopten niet en toch hebben ze het niet teruggegeven.
Un commentaire sur les accusations contre le professeur de votre enfant?
Een reactie op de beschuldigingen tegen de leerkracht van uw kind?
Les accusations contre M. Cornejo sont retirées.
De aanklachten tegen Mr Cornejo zijn verworpen.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.1212

Zie ook


contre les accusations
tegen de beschuldigingen tegen aantijgingen tegen vervolging
et les accusations
en de aanklacht en de zaak en veroordeling op alle wapenaanklachten en naar de beschuldigingen
abandonner les accusations
de aanklacht laten aanklacht te laten vallen
nié les accusations
de beschuldigingen ontkend
selon les accusations
volgens de beschuldigingen
les accusations de votre
de beschuldigingen van uw
défendre contre les accusations
te verdedigen tegen de beschuldiging te verweren tegen de aantijgingen
les accusations de possessions
de drugsbezit aanklacht
les accusations soient levées
aanklacht word ingetrokken
les accusations contre la biélorussie
de beschuldigingen tegen wit-rusland
d'autres accusations
nog meer beschuldigingen andere aanklachten andere beschuldigingen meer dingen beschuldigd meer dingen aangeklaagd

"Les accusations" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer