LES COUPS IN NEDERLANDS

Vertaling van Les Coups in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.4331

Voorbeelden van het gebruik van Les Coups in een zin en hun vertaling

Ce ne sont pas les coups qui font le plus mal.
Niet het slaan doet het meeste pijn.
Arrête de te relever, j'arrêterai les coups.
Als je niet opstaat stop ik met slaan.

Keer

( fois , coup )
A tous les coups.
Elke keer.
Il flanche à tous les coups.
Dat gebeurt nou elke keer.

Altijd

( toujours , tout le temps , jamais )
Ça assure à tous les coups.
Dit werkt altijd.
Aucun sérum de vérité ne marche à tous les coups.
Die waarheidsserums werken niet altijd.

Klappen

( coups , applaudir , gifles )
Je peux supporter les coups.
Tegen klappen kan ik wel.
Je suis au front à prendre les coups avec les autres.
Ik vang met de anderen de klappen op.
Les coups venaient de tous les côtés.
De klappen kwamen uit elke hoek.
C'est les coups d'hier soir.
Da's van de klappen van gisteren.
Comptez les coups.
Tel de schoten.
Les coups qui ont mortellement touché Werner Tötges ne l'ont pas frappé lui seul.
De schoten die Werner Toetges troffen, troffen niet hem alleen.
On gagne pas à tous les coups.
Je kunt niet altijd winnen.
C'est perdant à tous les coups.
Je kan niet winnen.
Moi, c'est E.T. à tous les coups.
Voor mij, ET elke keer weer.
Oui. Elles marchent à tous les coups.
Ja, ze zijn effectief, elke keer weer.
Andere zin voorbeelden
Les mots avant les coups?
Woorden voor klappen?
Ça marche à tous les coups!
Werkt iedere keer!
À tous les coups.
Elke keer.
J'ai pris tous les coups, pour lui éviter de les prendre.
Ik ving de klappen, zodat zij het niet hoefde te doen.
Le dernier coucher de soleil avant un mois, ça marche à tous les coups.
De laatste zonsondergang voor 'n maand. Het raakt je altijd.
Et ça marche presque à tous les coups.
Het werkt bijna elke keer.
Comme s'il sentait pas les coups.
Alsof hij de klappen niet voelde.
Ça marche à tous les coups!
Het lukt altijd. Het lukt altijd!
Sinon, je risque de gagner à tous les coups.
Anders win ik elke keer.
Je sens pas les coups, mais j'entends que je les prends.
Ik voelde de klappen niet, maar ik hoorde ze wel: Beng, beng.
Elle a vu un enfant s'enfuir en criant avant les coups de feu.
Ze zag een kind wegrennen voor de schoten werden gelost.
Ça marche à tous les coups.
Het werkt altijd.
Tu gagnes à tous les coups, Diesel!
Je wint elke keer diesel!
J'isole tous les sons après les coups de feu.
Ik heb al de geluiden na. de schoten geïsoleerd het zijn de groene.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.4331

Zie ook


par les coups de feu
door geweerschoten werd door de geweerschoten de schoten door pistoolschoten
les coups de feu venaient
schoten kwamen de schoten vandaan
pour les coups de feu
wegens de schoten ik terugschoot
sur les coups de feu
over de schoten op de schietpartij geweervuur
les coups de poussières au fond
ondergrondse stofexplosies grondse stofexplosies ondergrondse kolenstof kolenstofexplosies voor
protection contre les coupures et les coups
bescherming tegen snij- en steekverwondingen
trois coups
drie keer drie schoten drie stoten drie slagen
six coups
zes schoten zes kogels zes patronen zes keer
cinq coups
vijf schoten vijf keer vijf bellen vijf schoppen
coups d'avance
zetten vooruit stappen voor ben shots voor stappen achter zijn zetten verder
sept coups
zeven kogels zeven zetten zeven keer

Woord voor woord vertaling


"Les coups" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer