ALFABETISCH ZOEKENMD

lid EP lidep
m'lady me , mevrouw
m'diq
mde
MSG M.S.G.
mda
MDA
mdm
MDM

MJML

miss ms juffrouw mevrouw ms. mevr. mej. mrs. jw juf mw mademoiselle mw.
ml oplossing ml concentraat ml drank
ml bevat milliliter bevat
ml oplosmiddel ml suspendeervloeistof

MM

mme
mevrouw mrs mevr. mrs. ms miss mevr ms. mw mw.
dames mevrouw de leden mevrn mevrouwen
mmol mmol/l
mevrouw oomen-ruijten mevrouw oomen-ruyten mevrouw oomenruijten collega oomen-ruijten mevrouw oomen
mmc
mevrouw

MN

mnages
minuut en ging toen
minuten met de president

MO

moi
mij ik me ik-- ikke -ik
maanden de maand der maand maanden-
mijnheer meneer sir heer mr FR mijnheer mr. geachte monsieur mevrouw
minder ten minste minstens minst tenminste de minst min ieder geval minimaal van minder dan minus jonger dan minimum lager
woorden worden de woorden woord woordjes woordje werden de woorden wordt de woorden

MZ

mzamza
mzamza