M'A DIT QUE JE IN NEDERLANDS

Vertaling van M'a Dit Que Je in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0274

Voorbeelden van het gebruik van M'a Dit Que Je in een zin en hun vertaling

Mary Margaret m'a dit que je vous trouverai peut-être ici.
Mary Margaret zei dat ik je hier kon vinden.
Ma femme m'a dit que je devrais venir te voir.
Mijn vrouw zei dat ik je moest opzoeken.
Mais ma mère m'a dit que je n'avais pas eu trop peur.
Maar mijn moeder vertelde me dat ik helemaal niet bang was geweest.
Quelqu'un m'a dit que je ne me battais pour rien.
Iemand vertelde me dat ik nergens voor vecht.
Maître Shifu m'a dit que je pourrais venir cette année.
Meester Shifu zei dat ik er dit jaar ook bij ben.
La vendeuse m'a dit que je pouvais mettre une ceinture.
De dame van de winkel zei dat ik er een riem om kon doen.
Andere zin voorbeelden
Le docteur m'a dit que je ne pourrais plus jamais combattre.
De dokter zei dat ik nooit meer kon vechten.
On m'a dit que je pouvais vous trouver ici.
Men zei dat ik u hier kon vinden.
Mon responsable m'a dit que je devais me changer.
Mijn manager vertelde me dat ik moest veranderen.
Il m'a dit que je faisais des choses inadmissibles.
Hij zegt dat ik dat de mensen niet mag aandoen.
Il m'a dit que je devrais partir.
Hij zei dat ik weg moest gaan.
Il m'a dit que je n'étais pas son fils.
Hij zegt dat ik z'n zoon niet meer ben.
On m'a dit que je te trouverais peut-être ici.
Ze zeiden dat ik je hier kon vinden.
Il m'a dit que je ne faisais pas mes 19 ans.
Hij zei dat ik er niet uitzag alsof ik 19 was.
Igor m'a dit que je te trouverais ici.
Igor vertelde me dat ik je hier kon vinden.
On m'a dit que je souffrais de T.D. A.
Ze zeiden dat ik AD nog iets had.
Le lieutenant Kelly m'a dit que je devrais venir ici. Oui, bien sûr.
Luitenant Kelly vertelde me dat ik hier moest zijn.
Le docteur m'a dit que je n'avais pas le droit de venir ici.
Dr Phlox zegt dat ik hier niet naar binnen mag.
Il m'a dit que je te trouverais ici.
Hij zei dat ik jou hier kon vinden.
On m'a dit que je le faisais mieux que toi.
Sommigen zeiden dat ik het beter deed dan jij.
Mon père m'a dit que je ne garde jamais rien.
Mijn vader zegt dat ik te snel opgeef.
Josh m'a dit que je te trouverais là.
Josh vertelde me dat ik je hier kon vinden.
Votre secrétaire m'a dit que je pouvais entrer.
Uw secretaresse zei dat ik binnen kon komen.
Le médecin m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfants.
De dokter zegt dat ik geen kinderen kan krijgen.
Il m'a dit que je ne convenais pas.
Hij vertelde me dat ik niet paste.
C'était lui qui m'a dit que je devait être en colère contre vous.
Hij is degene die zei dat ik boos op jou moest zijn.
Pardon, on m'a dit que je vous trouverais ici.
Sorry. Ze zeiden dat ik hier heen most.
Leon m'a dit que je dois rencontrer un certain Billy Holiday.
Leon zegt dat ik Billy Holiday moet ontmoeten.
On m'a dit que je vous trouverais ici.
Maar ze zeiden dat ik u hier zou kunnen vinden.
Elle m'a dit que je pouvais la suivre.
Ze zei dat ik haar kon schaduwen.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.0274

Zie ook


elle m'a dit que je
ze zei dat ik ze vertelde me dat ik zei die vrouw me dat ik
m'a dit que je pouvais
zeiden dat ik mezelf kon heeft me gezegd dat ik het mag vertelde me ik kon zei dat ik misschien zei dat het mocht
m'a dit que je devais
is me al verteld dat ik moet zei dat ik moet vertelde dat ik moest
m'a dit que je suis
zei dat ik mij is gezegd dat ik vertelde het mij omdat ik
professeur m'a dit que je
de leraar zegt dat ik het
fille m'a dit que je
een meisje zegt dat ik
m'a dit que je n'
zei dat ik niet vertelde me dat ik niet
m'a déjà dit que je
heeft me al verteld dat ik zei ooit dat ik
policier m'a dit que je
agent zei me dat ik
ma mère m'a dit que je
mijn moeder zei dat ik het volgens mijn moeder ben ik mijn mam zei dat ik
le docteur m'a dit que je
dokter zei dat ik
et il m'a dit que je
en hij vertelde dat ik en hij zei dat ik
le directeur m'a dit que je
de bewaker zei dat ik de directeur zei dat ik

"M'a dit que je" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer