M'ASSEOIR IN NEDERLANDS

Vertaling van M'asseoir in het Nederlands

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0351

Voorbeelden van het gebruik van M'asseoir in een zin en hun vertaling

Je ne vais pas m'asseoir ici et la regarder mourir.
Ik ga hier niet zitten toekijken hoe zij sterft,
M'asseoir dans une herbe fraîche.
In het koele gras zitten.

Gaan zitten

Je vais aller m'asseoir là. D'accord?
Ik zal hier gaan zitten, oké?
Je ne flippe pas et je ne veux pas m'asseoir.
Ik draai niet door. En ik wil niet gaan zitten.
Je peux m'asseoir?
Mag ik even zitten?
M'asseoir.
Even zitten.
Andere zin voorbeelden
Je ne vais pas m'asseoir dans un coin pour tricoter.
Ik ga niet in een hoekje zitten breien.
J'essaie toujours de m'asseoir à droite des gens.
Ik wil altijd rechts van mensen zitten.
Je suis rentrée m'asseoir ici, enceinte.
Ik kom net terug en zit hier, zwanger.
Vous me permettrez pas de m'asseoir un peu ici?
Kan ik hier even gaan zitten?
Puis-je m'asseoir avec Mariana?
Mag ik bij Mariana gaan zitten?
Je vais m'asseoir avec Frankie.
Ik ga bij Frankie zitten.
Je comprends rien de ce que tu dis, mais je vais m'asseoir.
Ik begrijp er geen woord van, maar ik ga even zitten.
Je ne veux pas m'asseoir.
Ik wil niet gaan zitten.
Pardon, je dois m'asseoir.
Sorry. Ik moet even zitten.
Moi, je vais m'asseoir ici.
Ik ga hier zitten.
Si je peux m'asseoir à côté de Carlton.
Als ik naast Carlton mag zitten.
Je pense que je dois m'asseoir.
Ik denk dat ik moet gaan zitten.
Je veux m'asseoir.
Ik wil even zitten.
Je ne peux pas m'asseoir si vite.
Ik kan niet zo snel zitten.
C'est mal que je veuille m'asseoir avec eux?
Vind je het erg als ik toch bij hun wil gaan zitten?
Prends ton temps, je vais m'asseoir.
Neem je tijd. Ik ga hier wel even zitten.
Oui, j'ai juste besoin de m'asseoir.
Ja, ik moet alleen even gaan zitten.
Je ne veux pas m'asseoir.
Ik wil niet zitten.
Je vais m'asseoir avec papa.
Ik ga bij pa zitten.
J'veux m'asseoir.
Ik wil gaan zitten.
Je veux m'asseoir.
Ik wil zitten.
C'est bien beau, mais je voudrais bien m'asseoir.
Alles goed en wel, ik wil graag gaan zitten.
Je ne veux pas m'asseoir dans la cuisine comme l'aide.
Ik wil niet in de keuken gaan zitten als de hulp.
Ça ira. Je vais m'asseoir dans la zone Barbie.
Ik ga wel in de barbiehoek zitten.

Uitslagen: 238, Tijd: 0.0351

"M'asseoir" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer