MON HOMME IN NEDERLANDS

Vertaling van Mon Homme in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 0.687

Voorbeelden van het gebruik van Mon Homme in een zin en hun vertaling

Ce n'était pas mon homme, M. Ping.
Hij was niet mijn man, Mr Ping.
Savez-vous que mon homme est mort?
Wist je dat mijn man is omgekomen?

Mijn vent

Mon homme trouve toujours ma porte.
Mijn vent kon mijn deur prima vinden.
Tu vas être mon homme, Moody.
Jij wordt mijn vent, Moody. Je wordt m'n setbitch.
C'était mon homme.
Hij was mijn kerel.
Et pas si c'est mon homme!
En hij is mijn kerel!
Mon homme ne rate jamais sa cible.
Mijn jongen mist nooit.
T'es mon homme, Bleu!
Je bent mijn jongen, Blue!
Andere zin voorbeelden
Vous êtes mon homme, maintenant.
Je bent mijn man, nu.
Ca c'est mon homme.
Dat is mijn vent.
Je sais que mon homme a pas le SIDA.
Ik weet dat mijn man geen AIDS heeft.
Tu es mon homme d'action.
Jij bent m'n man binnenin.
C'est mon homme.
Dat is mijn kerel.
Où est mon homme?
Waar is mijn man?
Tu es mon homme.
Je bent mijn vent.
Mon homme s'en est allé.
M'n man is weg.
C'est mon homme.
Dat is mijn jongen.
Mon homme, pacha il te cherche?
Mijn man. Pasa. Zoekt hij je?
C'est mon homme.
Dat is mijn vent.
Mon homme est passé hier soir et je suis toute décoiffée!
M'n vent is gisteren langs geweest en hij heeft me laten zweten!
Et tu n'auras pas mon homme.
En m'n man al helemaal niet.
T'es mon homme.
Je bent mijn jongen.
Tu as toujours été mon homme, Dennis.
Jij bent altijd mijn vent geweest.
Tu étais mon homme.
Je was m'n vent.
Je garde mon homme, Dr Sasha.
Ik hou mijn man, Dr Sasha.
Et j'attends mon homme.
Ik wacht op m'n vent.
Personne n'a le droit d'embêter mon homme.
Niemand dwarsboomt mijn vent.
Mon homme pourrait nous amener n'importe où.
M'n man brengt ons gelijk waarheen we willen.
C'était mon homme et il voulait ma fille.
Dat was mijn man en hij wilde mijn dochter.
J'ai donné une partie à mon homme.
En ik gaf wat aan m'n vent.

Uitslagen: 236, Tijd: 0.687

Woord voor woord vertaling


"Mon homme" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer