N'APPARTIENT IN NEDERLANDS

Vertaling van N'appartient in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 2.7573

aan (12) toe (10) is (37) behoort (30) behoort tot (16) toekomt (14) van (5) de taak is (3) was (3) zijn (3)

Voorbeelden van het gebruik van N'appartient in een zin en hun vertaling

Behoort

( dans ses attributions , appartient , fait partie )
L'élément%s n'appartient pas à un ensemble.
S behoort niet tot een groep.
Savez-vous, Paganel, pourquoi l'Australie n'appartient pas à la France?
Weet gij wel, Paganel! waarom Australië niet aan Frankrijk behoort?
On n'appartient pas à Hydra.
We zijn geen HYDRA.
Excusez-moi. Ca n'appartient pas à Jane.
Het spijt me maar dit zijn niet Jane's spullen.

Hoort

Wally n'appartient pas à la Force Véloce.
Wally hoort niet thuis in de Speed force.
Ça n'appartient pas à la même maison qu'avant.
Het hoort niet bij dezelfde tent.
Andere zin voorbeelden
Il n'appartient pas... à Roman de décider de sa mort.
Het is niet aan... Roman als hij dood gaat.
Il n'appartient pas au gang.
Hij is geen bendelid.
Et il n'appartient pas qu'à nous.
En het is niet alleen de onze.
Pour le personnel nommé à titre définitif, qui n'appartient pas au niveau 1.
Voor het vastbenoemd personeel dat niet van niveau 1 is.
Ca n'appartient pas à Jane.
Dit is niet van Jane.
Elle n'appartient pas à Amber.
Het was Ambers oorbel niet.
Le terrain n'appartient pas à N.P. E.
Het land is niet van N.P.E.
Ma dépendance n'appartient pas au passé.
Ik was nooit verslaafd. Ik.
Il n'appartient pas au Roi de reprendre dans un arrêté des dispositions légales.
Het is de Koning niet gegeven in een besluit wetsbepalingen over te nemen.
Mais ça n'appartient pas à Reston.
Maar dit is niet van Reston.
Cheron n'appartient pas à la Fédération.
Cheron is geen lid van de Federatie.
Elle n'appartient pas aux commissaires européens.
Het is geen zaak voor de Europese commissarissen.
Le masque n'appartient pas au musée?
Dus het masker is niet van het museum?
La voiture n'appartient pas à la victime.
De auto is niet van haar.
Elle n'appartient pas aux"Serpents.
Ze is geen helleveeg.
Il n'appartient pas au country club.
Hij is geen lid van de countryclub.
Les résultats du labo sont arrivés, le sang n'appartient pas à Mia Dos Santos.
Lab uitslagen kwamen terug, bloed is niet van Mia Dos Santos.
C'est un homme, et il n'appartient pas à Sheridan.
Het is een man en het is niet van Sheridan.
Ouais, ben, ça n'appartient pas au parc non plus.
Ja, nou, dit is ook geen park.
On n'appartient pas à l'autre.
We bezitten elkaar niet.
Jack n'appartient qu'à moi.
Jack is alleen een deel van mij.
Évidemment, une telle mesure n'appartient pas à ce genre de rapport.
Vanzelfsprekend hoort een dergelijke maatregel niet in een dergelijk verslag.
Cet os crochu n'appartient pas à ce squelette.
Dit haakvormige been hoort niet bij dit lijk.

Uitslagen: 245, Tijd: 2.7573

"N'appartient" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer