N'EST NI IN NEDERLANDS

Vertaling van N'est Ni in het Nederlands

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0867

is niet (93) is geen (51) wordt noch (3) zijn niet (4) zijn geen (3)

Voorbeelden van het gebruik van N'est Ni in een zin en hun vertaling

On n'est ni la police ni un organisme de contrôle.
Wij zijn niet de politie, wij handhaven geen regels.
Ce n'est ni végétal, ni bactérien.
Ze zijn niet fungaal, niet bacteriaal.

Zijn geen

On n'est ni des dieux, ni le diable. On est des hommes comme vous.
We zijn geen goden of duivels, maar mensen zoals jullie.
Ce n'est ni la petite vérole ni le choléra.
Het zijn geen pokken of cholera.
Andere zin voorbeelden
Il n'est ni mon pote ni mon frère.
Hij is niet mijn vriend of mijn broer.
Mlle Lindsay n'est ni une enfant ni une idiote.
Miss Lindsay is geen kind... niet gek.
Ce n'est ni brave, ni admirable, ni courageux.
Het is niet dapper, bewonderenswaardig of moedig.
N'est ni l'un ni l'autre.
Is geen van beide.
Ce n'est ni le moment, ni l'endroit.
Dit is niet de tijd of plaats.
Ce n'est ni un passe-temps, ni une drogue.
Het is geen hobby of verslaving.
Ce n'est ni à moi ni à ton père.
Het is niet van mij of van je vader.
On n'est ni tout à fait vivants, ni tout à fait morts!
We zijn niet echt in leven en niet... echt dood!
Ce n'est ni le moment ni l'endroit.
Dit is niet de tijd noch de plaats.
Ce n'est ni de l'égoïsme ni de la vanité.
Het is geen egoïsme of eigendunk.
Il n'est ni un con, ni un bonbon.
Hij is geen lul of prul.
Ce n'est ni chrétien, ni égyptien, ni africain.
Het is niet Christelijk, Egyptisch of Afrikaans.
On n'est ni amis, ni parents.
We zijn geen vrienden, we zijn geen familie.
Ce n'est ni le moment ni l'endroit!
Dit is niet het moment of de plaats!
Le nucléaire n'est ni une énergie durable ni une énergie propre.
Kernenergie is geen duurzame en ook geen schone energiebron.
Mais ce n'est ni ton choix, ni le mien.
Maar het is niet jouw keuze, of de mijne.
Ce n'est ni pour rire, ni par caprice.
Dit is geen grap of een gril.
Ce n'est ni le moment ni l'endroit.
Dit is niet de tijd of de plaats.
Ce n'est ni une question théorique, ni une question rhétorique.
Dat is geen theoretische, geen retorische vraag.
Il n'est ni mon père ni le tien.
Hij is niet mijn of jouw vader.
Que ce n'est ni la coke ni l'allergie.
Het is geen coke en geen allergie.
Mais une telle plate-forme n'est ni un bâtiment, ni un avion.
Maar een booreiland is geen gebouw en geen vliegtuig.
Ce n'est ni le moment ni le lieu.
Dit is niet de tijd of de plek.
Ce n'est ni une blague ni une passade.
Dit is geen grap of bevlieging,
Ce n'est ni Todd ni le sgt Moore.
Het is niet Todd of sergeant Moore.
Ce n'est ni de la graisse, ni des fluides, ni un fœtus.
Het is geen vet, vocht of foetus.

Uitslagen: 240, Tijd: 0.0867

Woord voor woord vertaling


n'est
-
ni
- of noch en geen niet

"N'est ni" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer