NE REVIENDRA PAS IN NEDERLANDS

Vertaling van Ne Reviendra Pas in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 0.037

Voorbeelden van het gebruik van Ne Reviendra Pas in een zin en hun vertaling

Si elle ne reviendra pas ici, où va-t-elle aller?
Als ze hier niet terugkomt, waar gaat ze dan naartoe?
Je sais qu'il ne reviendra pas.
Weet je ik begrijp dat hij niet terugkomt.
Elle ne reviendra pas tant que vous serez là.
Ze zal niet terugkeren zolang je hier bent.
Mais il ne reviendra pas.
Maar hij zal niet terugkeren.

Komen niet terug

Mais elle ne reviendra pas.
Maar ze komen niet terug.
On ne reviendra pas, c'est ça?
We komen niet terug, hè?
Andere zin voorbeelden
Elliot ne reviendra pas, Liv.
Elliot komt niet terug, Liv.
Il ne reviendra pas.
Hij komt niet terug,
Il ne reviendra pas ce soir.
Hij zal vanavond niet terugkeren.
Et il ne reviendra pas.
En hij komt niet terug.
Elle ne reviendra pas ici.
Ze zou hier nooit terugkomen.
Quelque part, à l'intérieur de vous, vous savez qu'il ne reviendra pas.
Ergens diep van binnen weet je dat hij niet terugkomt.
Larry ne reviendra pas.
Larry komt niet terug.
Vous comprenez donc pourquoi elle ne reviendra pas ici.
Dus, u kunt begrijpen waarom ze hier niet terugkomt.
Matthew et moi, on part ensemble et on ne reviendra pas.
Matthew en ik lopen weg en we komen nooit meer terug.
Le Dr Powell ne reviendra pas.
Dr Powell komt niet terug.
Pourquoi tout le monde pense qu'il ne reviendra pas?
Waarom denkt iedereen dat hij niet terugkomt?
Elle t'attend, et tu ne reviendra pas.
Ze zal wachten en je zal niet terugkeren.
Il ne reviendra pas,
Hij komt niet terug.
Seela attend, mais la tante ne reviendra pas.
Seela wacht, maar tante zal niet terugkeren.
Il ne reviendra pas sans son gamin.
Hij komt niet terug zonder zijn zoon.
Ne me dis pas que papa ne reviendra pas.
Zeg me niet dat pap niet terugkomt.
On ne reviendra pas les chercher!
We komen niet terug om hem mee te nemen!
S'il pense qu'il a été soigné, il ne reviendra pas.
Als hij denkt behandeld te zijn, zal hij niet terugkeren.
Il ne reviendra pas sans Walt.
Hij komt niet terug zonder Walt.
Vous pensez qu'il ne reviendra pas,?
Denk je dat hij niet terugkomt?
Autant qu'on peut porter. On ne reviendra pas.
Zoveel als we kunnen dragen, we komen niet terug.
On sait très bien que Carter ne reviendra pas.
We weten allemaal dat Carter niet terugkomt.
Il ne reviendra pas.
Hij komt niet terug.
Elle ne reviendra pas, si c'est ta question.
Ze komt niet terug, als dat jouw vraag is.

Uitslagen: 245, Tijd: 0.037

Zie ook


il ne reviendra pas
qu'il ne reviendra pas
ne reviendra pas ici
hier niet terugkomt komt hier niet naartoe komt niet binnen zou hier nooit terugkomen komt niet terug naar CTU
ami ne reviendra pas
vriend komt niet meer terug vriend zal niet terug komen
ne reviendra pas vivant
zal niet levend terugkomen komt niet levend terug
père ne reviendra pas
vader niet terugkomt vader komt niet terug
qui ne reviendra pas
wie komt niet terug die nooit zal terugkomen
et il ne reviendra pas
en hij komt niet terug en hij is niet weer gekomen en het zal niet terugkomen
mais il ne reviendra pas
maar hij komt niet terug maar hij zal niet terugkeren
elle ne reviendra pas ici
ze hier niet terugkomt ze komt niet binnen ze zou hier nooit terugkomen
ne reviendra pas ce soir
komt vanavond niet zal vanavond niet terugkeren zal niet terugkomen vanavond
crois qu'il ne reviendra pas
denk niet dat ie komt denk niet dat hij nog terugkomt
et on ne reviendra pas
en we komen niet meer terug en we komen nooit meer terug
ne reviendra pas vers moi
zal niet mij terugkomen keert niet tot mij
votre secrétaire ne reviendra pas
je secretaresse niet meer terugkomt
il ne reviendra pas ce soir
hij zal niet terugkomen vanavond hij zal vanavond niet terugkeren hij komt vanavond niet
je ne sais pas quand il reviendra
ik weet niet wanneer hij terug is geen idee wanneer hij terugkomt
ne va pas
de ne pas
niet geen niets

Woord voor woord vertaling


"Ne reviendra pas" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer