NE TOUCHEZ IN NEDERLANDS

Vertaling van Ne Touchez in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1074

Voorbeelden van het gebruik van Ne Touchez in een zin en hun vertaling

Aan

( à , de , sur )
Non, non. Ne touchez pas à votre nez.
Niet aan je neus zitten.
Ne touchez pas à l'Eppendorf.
Niet aan de Eppendorf komen.

Raak

( ne touchez , ai , ne )
Ne touchez pas à la console.
Raak het bedieningspaneel niet aan.
Ne touchez à rien.
Raak niets aan.
Ne touchez pas, je ne veux pas de traces.
Niet aankomen, ik wil geen vlekken.
Attendez ici et ne touchez à rien!
Wacht hier. En nergens aankomen!
D'accord, ne touchez rien.
Goed, je hoeft niets aan te raken.
Ecoutez-moi bien. Ne touchez pas un cheveu de M.
Waag het niet haar aan te raken.
Andere zin voorbeelden
Bon, ne touchez à rien jusqu'à mon arrivée.
Goed, raak niks aan totdat ik er ben.
Non! Ne touchez pas le Pupar!
Nee, raak de Pupar niet aan!
Ne touchez pas aux boutons de ma poitrine!
Niet aan de knoppen op mijn borst zitten!
Ne touchez pas aux boutons ni aux câbles.
Niet aan de knoppen of draden komen.
Vous pouvez l'admirez, mais ne touchez à rien.
Je moet het wel bewonderen. maar er niet aankomen.
Prince Primus, ne touchez à rien qu'on vous donne!
Prins Primus! Raak niets aan dat ze u geven!
Ne touchez pas aux boutons.
Niet aan de knoppen komen.
Faites le tour, mais ne touchez à rien.
Oké, kijk rond, maar nergens aankomen.
Ne touchez pas ce.
Raak dat niet aan.
Ne touchez pas encore au bouton d'injection.
Raak de injectieknop nog niet aan.
Ne touchez pas l'auto-senseur.
Niet aan de autosensor komen.
Ne touchez pas!
Niet aankomen!
Ne touchez pas l'ordinateur.
Niet aan de computer zitten.
Ne touchez pas l'aiguille et ne remettez pas le capuchon de la base.
Raak de naald niet aan en zet de bodemdop niet terug.
Ne touchez pas la face adhésive d'IONSYS.
Raak de kleeflaag van IONSYS niet aan.
Ne touchez pas la blessure.
Kom niet aan de wonde.
Ne touchez pas le compteur de dose avec vos doigts.
Raak het dosisafleesvenster niet aan met uw vingers.
Ne touchez pas ce coupe-circuit!
Kom niet aan die schakelaar!
Ne touchez pas les rations!
Raak de rantsoenen niet aan!
Ne touchez pas les bombes.
Zit niet aan de bommen.
Ne touchez pas mes affaires.
Zit niet aan mijn spullen.
Ne touchez à rien!
Raak niets aan!

Uitslagen: 243, Tijd: 0.1074

Zie ook


ne touchez pas
blijf niet aanraken niet aan raak
ne me touchez pas
raak me niet aan blijf van me af raak mij niet aan
ne touchez à rien
raak niets aan niets aanraken raak niks aan nergens aankomen
ne le touchez pas
raak hem niet aan niet aanraken niet aankomen
ne la touchez pas
raak haar niet aan niet aanraken blijf van haar af zet dat af
ne touchez pas ce
niet aan die raak die niet raak dat niet aan blijf van dat
ne me touchez jamais
raak mij nooit aan raak me nooit
mais ne touchez à rien
maar raak niets aan maar er niet aankomen maar nergens aankomen maar raak niks aan maar niks aanraakt
ne touchez pas les côtés
zonder de zijkanten te raken raak de uiteinden raak de zijkanten de zijden niet aanraken
ne touchez pas vos yeux
raak uw ogen
ne touchez pas le site
plaats niet aanraakt de injectieplaats niet meer aanraken
ne touchez pas à cette
blijf van die kom niet aan die
ne touchez plus cette zone
raak dit gebied niet meer raak dit deel van de huid NIET meer
ne touchez pas les enfants
de kinderen niet aanraken
ne touchez pas à vos
kom niet aan uw blijf van jullie
ne touchez pas à mes enfants
blijf van m'n kinderen m'n kinderen met rust
ne touchez pas à mon bébé
raak mijn baby niet aan
ne touchez pas votre œil ou votre paupière
raak uw oog of ooglid
ne touchez pas l'aiguille et n' appuyez pas sur le piston
de naald niet aanraken en de plunjer niet
ne peux
kan mag

Woord voor woord vertaling


ne
- niet slechts alleen geen enkel
touchez
- aanraakt raak

S Synoniemen van "ne touchez"


à
de
sur
en

"Ne touchez" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer